wMAA4

Tervetuloa analyyttisen geometrian kurssille MAA4

Kurssilla opiskellaan teoriaosuudet pääsääntöisesti kotona omaan tahtiin opetusvideoiden, pedanetin materiaalien ja oppikirjan avulla. Kuitenkin aina viikon alussa voidaan pitää lyhyt yhteinen opetustuokio johdatuksena tärkeimpiin viikon aiheisiin. Kannattaa siis pyrkiä etenemään ohjeellisen aikataulun mukaisesti.

Oppitunneilla lasketaan kirjan tehtäviä (ks. opintokortti). Opetusvideot, välitentit ratkaisuineen ja muut materiaalit ovat osioittain omilla alasivuillaan.


Välitestin avulla voit omatoimisesti kontrolloida, milloin olet valmis siirtymään seuraavaan osioon (tavoitteena vähintään 9/12 p.) .Tee välitentti omaan vihkoosi. Jos testi meni huonosti, kannattaa kerrata ne asiat, joissa oli vaikeuksia. Testin voi uusia kerran, jos koet sen tarpeelliseksi. Muista olla aktiivinen ja kysyä neuvoa tarpeen mukaan! Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi voin tarvittaessa laskea tunnilla malliksi tehtäviä tai käydä tietyn teoria-aiheen yhdessä läpi.

Asenna Geogebra omalle tietokoneellesi (tai vaikka kännykkääsi).

Kurssin ohjeellinen aikataulu

Casio Classpad-opas