MAA3

Tervetuloa geometrian kurssille!

Kurssilla käytetään opintokorttia, johon merkitään tehdyt tehtävät. Pyri etenemään aikataulun mukaan ja tee riittävästi tehtäviä myös kotona. Kurssin arviointikriteerit ovat opintokortilla kurssin alussa sovitun mukaisesti. 

Videot, muistiinpanot ja välitestit ovat osioittain omilla alasivuillaan.

Välitestin avulla voit omatoimisesti kontrolloida, miten hyvin olet oppinut asiat (tavoitteena vähintään 9/12 p). Muista olla aktiivinen ja kysyä neuvoa tarpeen mukaan!

Keskeiset sisällöt:
  • Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
  • Sini- ja kosinilause
  • Ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
  • Kuvioiden ja kappaleiden kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
Itsearviointi ja palaute