wMAA3

Tervetuloa geometrian kurssille MAA3

Kurssin teoria opiskellaan pääsääntöisesti kotona opetusvideoiden, pedanetin materiaalien ja oppikirjan avulla. Oppitunneilla lasketaan kirjan tehtäviä (ks. opintokortti). Opetusvideot, välitentit ratkaisuineen ja muut materiaalit ovat osioittain omilla alasivuillaan.

Välitestin avulla voit omatoimisesti kontrolloida, milloin olet valmis siirtymään seuraavaan osioon (tavoitteena vähintään 9/12 p.) .Voit tehdä välitentin vihkoosi tai pyytää kopion. Välitentin voi uusia kerran. Muista olla aktiivinen ja kysyä neuvoa tarpeen mukaan! Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi voin tarvittaessa laskea tunnilla malliksi tehtäviä tai käydä tietyn teoria-aiheen yhdessä läpi tarpeen mukaan.