MAA13

Tervetuloa kurssille MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Kurssilla syvennetään osaamista differentiaali- ja integraalilaskennassa samalla peruskurssien teoriaa kerraten. Yhtenä keskeisenä teemana on äärettömyys: Tutkimme niin funktioiden ja integraalien kuin lukujonojen ja sarjojen käyttäytymistä kun muuttuja tai tai termien määrä kasvaa rajatta.
Uutena asiana käsitellään mm. käänteisfunktioita ja kahden muuttujan funktioita.

Kurssin tehtävät ovat opintokortilla, mutta pyri silti etenemään aikataulun mukaisesti. Tuntityöskentelyä arvioidaan jatkuvan näytön lomakkeen avulla.

Itsearviointi ja palaute