Ainereaali

Tervetuloa kurssille!

Kurssi koostuu yhteensä 9 oppitunnista, jotka on jaettu seuraavasti:

Tunnit 1-2: ma 9.1. 8.45 - 10.15
Tunnit 3-4: ma 16.1. 8.45 - 10.15
Tunnit 5-6: ma 23.1. 8.45 - 10.15
Tunnit 7-8: ma 30.1. 8.45 - 10.15
Tunti 9: ma 6.2. 8.45 - 9.30 Siirretään!

Aiheita ovat:

Tunnit 1-2: Aineen luokittelu, atomit ja niiden elektronirakenteet, kemialliset sidokset ja aineen ominaisuudet
Tunnit 3-4: Vesi, kvantitatiivinen kemia ja stoikiometria, hapettumis-pelkistymisreaktiot
Tunnit 5-6: Lämpökemia, kemiallisen reaktion nopeus, orgaaniset yhdisteet
Tunnit 7-8: (Orgaaniset yhdisteet), biomolekyylit ja polymeerit, tasapainoreaktiot
Tunti 9: Hapot ja emäkset, vesiliuosten pH-arvo, kokeellinen kemia

Oppikirjaksi suosittelen Abi Kemiaa (tehtäväkirja ja ratkaisukirja).