Fi 1

Ajattelu ja argumentaatio -kalvopohjat

Mitä filosofia on?
 • ihmettelyä
 • kyseenalaistamista
 • ajattelemisen ajattelua
 • ”perimmäisten kysymysten” käsittelyä, esimerkiksi kuolemaan ja rakkauteen liittyvät ongelmat
 • käsitteiden analyysia ja määrittelyä
 • ristiriitojen paljastamista
 • kriittisen keskustelun ylläpitämistä
 • synteesiin (kokonaiskuvaan) pyrkimistä
 • filosofia: kreikaksi sofia = viisaus, fil = ystävyys, rakkaus

Filosofian osa-alueita
 • Metafysiikaksi kutsutaan todellisuuden perimmäistä luonnetta koskevaa pohdintaa. Mitä oleva on?
 • Filosofinen antropologia keskittyy ihmiseen. Mikä on ihminen?
 • Tieto-oppi (tietoteoria, epistemologia) käsittelee tiedon mahdollisuutta, perustelua ja totuutta. Tieto-opin tärkeä osa-alue on tieteenfilosofia. Tieto-opin kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Mitä on totuus? Mikä on totta?
 • Etiikka (moraalifilosofia) tutkii moraalista käyttäytymistä, moraaliarvoja ja moraalin perusteluja. Etiikan päämääränä on oikeamielinen ihminen. Mikä on oikein ja millä perusteella?
 • Yhteiskuntafilosofia pyrkii määrittelemään oikeudenmukaisen yhteiskunnan piirteitä. Etiikan päämääränä on oikeamielinen yksilö, yhteiskuntafilosofian päämääränä oikeudenmukainen yhteiskunta.
 • Logiikka on sekä erityistiede että filosofian osa-alue. Logiikka tutkii oikean päättelyn menetelmiä.
 • Filosofian historia kuvaa (filosofisen) ajattelun kehitystä. Filosofian historia on oikeastaan historiaa, mutta käytännön syistä esimerkiksi koulussa se opiskellaan filosofia-oppiaineen yhteydessä.
 • Muita: kielifilosofia, estetiikka, ympäristöfilosofia.

Argumentaatio ja päättely
 • Argumentti = väite ja sen perustelut
 • Esim. Pekka-Pekka tulee kuolemaan, koska ihmisen solut eivät kykene uusiutumaan ikuisesti.
 • Argumentti sisältää päätelmän.
 • Päätelmä = premissit + johtopäätös.
 • Esim. P1. Pekka-Pekka on ihminen, P2. Ihminen on biologisesti ohjelmoitu kuolemaan. Siis: Pekka-Pekka tulee kuolemaan.

Ovatko seuraavat päätelmät päteviä?
 • Juna on tänään ajoissa, koska junat myöhästelivät eilen.
 • Brasilia voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden, koska heillä on eniten mestaruuksia.
 • Kaikilla filosofeilla on parta, siis filosofian opettajalla on parta.

Logiikan esimerkkejä

Lähtölauseista eli premisseistä edetään johtopäätökseen.

Esimerkki 1.
P1. Kaikki lukiolaiset ovat opiskelijoita.
P2. Liinu on lukiolainen.
Siis: Liinu on opiskelija.

Esimerkki 2.
P1. Kaikki filosofit ovat autoja.
P2. Musti on filosofi.
Siis: Musti on auto.

Logiikka ei välitä sisällöistä, vain päättelystä.

Esimerkki 2.1.
P1. Kaikki a:t ovat b.
P2. C on a.
Siis: c on b.

Esimerkki 3.
P1. Kaikki käärmeet osaavat madella.
P2. Minä osaan madella.
Siis …?

Vrt. Esimerkki 3.1.
P1 Vain käärmeet osaavat madella. (Tai kaikki matelutaitoiset ovat käärmeitä.)
P2. Minä osaan madella.
Siis minä olen käärme.

Esimerkki 3.2.
P1. Kaikki a:t osaavat (ovat) b.
P2. C osaa (on) b.
Siis …?

Premisseistä tarkastetaan niiden totuus, päättelystä sen pätevyys. Jos premissit ovat tosia ja jos päättely on pätevää, johtopäätös on tosi.

Nykyään logiikka on matemaattista


Eläinten luokittelu-tehtävä

Seuraavat tehtävät tehdään ryhmissä.

1. Eläinten luokittelu
 • Lukekaa diat
 • Tehkää tehtävät (eläinten luokittelun vertailu ja pohdi-tehtävät)
 • Keskustellaan lopuksi yhdessä.

2. Myytit
 • Lukekaa diat
 • Vertailkaa eri maailmanselityksiä
 • Myytit suomalaisuudesta, miettikää yhdessä
 • Keskustellaan lopuksi yhdessä