EN9

Tervetuloa kirjoitelmakurssille!

EN9 Kirjoita paremmin

  • Kurssin tavoitteena on tutustua ylioppilaskirjoituksissa esiintyviin tehtävätyyppeihin ja niiden erityisominaisuuksiin. Kirjoittamaan oppii vain kirjoittamalla!
  • YO-kirjoituksissa aineen pistemäärä on 1/3 koko kokeen pistemäärästä!
  • Aineen suositeltu pituus on yleensä 200-250 sanaa. Suositeltua sanamäärää ei saa alittaa, mutta sen voi ylittää noin 30 sanalla (5%) ilman pistevähennystä.

Suosituimmat yo-kirjoitusten tehtävätyypit:

  • LYHYET VIESTINNÄLLISET TEHTÄVÄT
  • KERTOVA TAI KUVAILEVA AINE
  • KIRJE
  • KANTAA OTTAVA AINE. Tavoitteena on tuoda oma mielipide selkeästi esille ja perustella sitä hyvin.
  • PUHE
  • ERITTELEVÄ AINE. Otsikko saattaa näyttää samanlaiselta kuin kantaa ottavan aineen otsikko. Ero on siinä, että tällaisessa aineessa ei yritetä perustella selkeää mielipidettä, vaan pohditaan kysymystä eri näkökulmista. Tämä saattaa johtaa uuteen kysymykseen tai varovaiseen johtopäätökseen.