EN1

ENA1 Englannin kieli ja maailmani

Tervetuloa englannin ensimmäiselle kurssille!

Englannin ensimmäisen kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, opiskeluun sekä erilaisiin kielenkäyttötarpeisiin. Kurssilla tarkastellaan myös englannin kielen asemaa ja sen käyttöä kommunikaatiovälineenä sekä pyritään oppimaan lisää itsestä kielenoppijana.

Tällä kurssilla tehdään paljon yhdessä ja opitaan ryhmässä, mutta edetään myös oman oppimispolun ja tavoitteiden mukaan. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamiseen ja polkujen kuvaukset löydät kurssisuunnitelmasta ja opintokortista.Tältä sivulta saat lisäksi ohjeet kurssilla etenemiseen sivupalkista Chapters. Merkkaa tekemäsi tehtävät opintokorttiin, jonka palautat kurssin lopussa. Muista myös tarkastaa tehtäväsi huolellisesti kohdasta KEY.

Suoritettuasi kaikki kurssin tehtävät muista tehdä itsearviointi. Pääset täyttämään lomakkeen tästä: ITSEARVIOINTI/SELF-EVALUATION (muista ladata vastaukset lomakkeen täyttämisen jälkeen)

Informal letter!

Määräaika:
Kirjeen palautus, jos olet sellaisen kirjoittanut (expert-taso, Chapter 4).

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kurssitehtävät

Jos olet tehnyt tehtäväsi sähköiseen muotoon, palauta ne tänne!

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Workshop

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.