Yhteystiedot

Henkilökunta

Opettajat

Arbelius, Juha 044 5118 255 rehtori
Mäkelä, Lauri 044 5118 545 apulaisrehtori, matematiikka ja fysiikka
Karppinen, Outi   äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi
Keckman, Maria   kuvataide
Virtanen, Pekka   musiikki
Turunen, Milla   matematiikka ja kemia 
Oikarinen, Venla  040 6645 093 englanti ja saksa
Norrkniivilä, Anna   matematiikka ja kemia, erityisopetus, virkavapaalla
Ranto, Arja

044 5118 529

opinto-ohjaus
Valkama, Marja 044 5118 516 uskonto, psykologia
Vollbehr, Jan 044 5118 530 liikunta
Ylikoski, Kaisa  044 5118 372 historia ja yhteiskuntaoppi

Muu henkilökunta

Leiviskä, Niina   koulusihteeri
Cederberg, Marja 044 5118 267 koulukuraattori
Rajamäki, Pasi 044 7692 396 laitosmies
Filppula, Petra 040 7133 660 kouluterveydenhoitaja