Nuorille vaarallisten töiden tekeminen perusopetuksessa

Nuorille vaarallisten töiden tekeminen perusopetuksessa

Valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä vuosiluokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksen 4 §:ssä tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Asetus koskee erityisesti teknisen työn opetuksessa käytettäviä laitteita, mutta myös muissa oppiaineissa käytettäviä kemikaaleja, työkaluja ja sähköisiä laitteita. Asetuksessa edellytetään, että oppilaan huoltajalle ilmoitetaan oppilaalla teetettävistä vaarallisista töistä.

Kestilän peruskoulussa toteutetaan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimäärien saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä em. asetuksessa esitettyjä nuorille vaarallisia töitä. Teknisen työn osalta oppilaat oppivat seitsemännestä luokasta alkaen käyttämään isompia metalli- ja puutyöstökoneita. Tällaisia ovat mm. pyörösaha (sirkkeli), oikohöylä, tasohöylä, vannesaha, kulmahiomakone, levyleikkuri ja hitsauslaitteet. Seitsemäs luokka aloittaa syksyisin puutyökurssin, jossa opitaan puutyöstökoneiden käyttö. Sen jälkeen tutustutaan metallityökoneisiin. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaiskurssin aikana taitoja kehitetään edelleen.

Opetuksen ja harjoittelun jälkeen seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat saavat käyttää teknisen työn koneita valvonnan alaisena. Käyttöä ei kuitenkaan kaikkien laitteiden osalta yleistetä kaikille oppilailla. On opettajan päätettävissä, ketkä oppilaista ovat kykeneviä harjoittelun jälkeen käyttämään laitteita itse.