3D-Grafiikkaa

Pursotus

LibreOffice Draw -ohjelmassa on mahdollista tehdä 3D-grafiikkaa. Kuvio voidaan, joko pursottaa 3D-kuvioksi tai pyörittää ympäri 3D-kuvioksi.

LibreOffice Draw -ohjelmassa on kaksi pursotuskomentoa. Piirrostyökalurivillä on Pursotus-komento, joka lisää kaksiulotteiseen kuvioon 3D-efektin.

 1. Piirrä ensin jokin kuvio, esimerkiksi tähti.

 2. Napsauta hiirellä Pursotus-työkalua piirrostyökalurivillä. Kuvio näyttää kolmiulotteiselta, vaikka sen voisi vielä ajatella olevan kaksiulotteinen.

ATK1_12_01.png

Pursotus-efektillä tehtyä kuviota muokataan omilla työkaluilla, jotka ovat seuraavat.

ATK1_12_02.png
ATK1_12_03.png
ATK1_12_04.png
ATK1_12_05.png

Pursota 3D-kappaleeksi

Toinen tapa tehdä pursotus on ottaa komento MUUTA | MUUNNA | PURSOTA 3D-KAPPALEEKSI. Tämä komento tekee aidon 3D-kappaleen.
ATK1_12_06.png
Kun otat kappaleelle Kierrä-komennon, niin kuvion päälle ilmestyy ympyrän kaarella oleva kaksipäinen nuoli. Kun nyt painat hiiren vasemman painikkeen pohjaan ja liikutat hiirtä, niin kuvio pyörii kolmiulotteisesti. Myös punaisista kahvoista kuviota voi pyörittää.

ATK1_12_07.png
Kun painat hiiren oikeaa painiketta kuvion päällä, aukeaa valikko. Valikossa on komento Kolmiulotteiset tehosteet, jolla voit säätää geometriaa, varjostusta, valaistusta, pintakuvioita ja materiaaleja.

ATK1_12_08.png

Geometria

ATK1_12_09.png ATK1_12_10.png
Pyöristetyt kulmat -asetuksella voidaan tehdä kuvioon viiste, joka pyöristää terävän reunan pyöreäksi. Skaalattu syvyys -asetuksella voidaan joko pienentää (alle 100%) tai suurentaa (yli 100%) edessä olevaa kuviota. Tällöin syvyyssuunta kapenee joko eteen- tai taaksepäin.
ATK1_12_12.png ATK1_12_13.png
Syvyys-asetuksella voidaan kasvattaa syvyyssuuntaa. Normaalit-asetuksella voidaan säätää kuinka valo heijastuu kuvion pinnasta. Kuvio näyttää joko terävältä tai pehmeältä.


ATK1_12_14.pngKiertokulma-asetuksella voidaan määrätä esitettävän sektorin suuruus. Komento toimii ympyräkuvioissa.

ATK1_12_15.png

Tahkoja asetus kertoo 3D-kappaleen piirtämistarkkuuden. Mitä enemmän tahkoja, sitä pyöreämmät muodot. Kun tahkojen määrä pienenee, niin kuviosta tulee kulmikas. Esimerkiksi, kun piirrät kartiota, niin tahkoja pienentämällä kuviosta saadaan pyramidi. Tahkoja vaakatasossa -asetus ilmaisee silloin kartion pohjassa olevien sivujen lukumäärää.

Varjostus

Varjostus-välilehdellä säädetään miten varjot luodaan kappaleen pintaan tai sen alle. Lisäksi voidaan säätää katselukulma Kamera-asetusten avulla.
ATK1_12_16.png
ATK1_12_17.png

Varjostuksen Tila-asetuksella voidaan säätää kuinka varjot luodaan kuvion pintaan. Litteä-asetus on karkea varjostus, joka tuo kuvion tahkot esille. Phong-asetus pyöristää kaikki terävät reunat pyöreiksi. Komento vaatii eniten laskentatehoa. Gouraud-asetus on nopeampi tapa tehdä pyöristys tahkojen reunoihin, mutta tahkojen reunat voi vielä joissain tilanteissa havaita.
ATK1_12_18.png

Komennolla Varjo voidaan kuvion alle asettaa varjo. Komento toimii päälle / pois päältä -periaatteella. Lisäksi varjon suunta voidaan asettaa. Kulma voi saada arvoja 0:sta 90:een astetta.
ATK1_12_19.png

Kamera-asetus kertoo kuinka kuviota katsellaan ikään kuin kameran linssin läpi. Normaali polttoväli on 10 cm. Tätä suuremmat arvot luovat illuusion teleobjektiivista ja vastaavasti pienemmät arvot luovat illuusion makro-objektiivista. Etäisyys-asetus kertoo kuinka kaukana esine on kamerasta. Käytännössä hyvin pienet arvot (alle 1 cm) vääristävät kuviota voimakkaasti.

3D-pyörähdyskappale

Kun tehdään pyörähdyskappaleita, täytyy ensin suunnitella pyörähdyskappaleen sivuprofiili. Tehdään esimerkiksi pallo.

 1. Piirrä ympyrä Soikio-työkalulla. Kun piirrät ympyrää, niin pidä vaihto- eli SHIFT-näppäin pohjassa, niin kuvio pakotetaan ympyräksi. Piirrä suorakulmio ja nosta se ympyrän päälle niin, että se peittää puolet ympyrästä. Valitse molemmat kuviot aktiiviseksi.

 2. Ota komento MUUTA | MUOTO-OPERAATIOT | EROTUS, niin ympyrästä leikkautuu puolet pois.

 3. Ota komento MUUTA | MUUNNA | 3D-PYÖRÄHDYSKAPPALEEKSI, jolloin puolipallo pyörähtää vasemman sivunsa kautta ja lopputuloksena on pallo.

ATK1_12_24.png

3D-objektit

Komennolla NÄYTÄ | TYÖKALURIVIT | 3D-OBJEKTIT saadaan esille työkalurivi, jossa on muutamia valmiita pursotus- ja pyörähdyskappaleita.

ATK1_12_25.png

Valitse kappale työkaluriviltä napsauttamalla sitä kerran hiirellä. Paina hiiren vasen painike pohjaan työpöydällä, liikuta hiirtä ja lopuksi vapauta vasen painike. Kuvio ilmestyy työpöydälle. Kuvioita voi pyörittää kolmiulotteisesti Kierrä-komennolla.
ATK1_12_26.png

Jos haluat 3D-kappaleesta pelkän lankamallin, lisää kuvioon reunaviiva ja poista täyttö Viivat ja täyttö -työkaluriviltä.

ATK1_12_27.png

Ryhmä

Kun piirretään kuvioita, tulee jokainen kuvio omalle tasolle. Onko mahdollista tehdä kuvio, jossa kaksi rengasta leikkaa toisensa? Kyllä, kunhan piirtää kuviot samaan ryhmään.

 1. Piirrä rengas 3D-objekteista eli valitse Rengas-työkalu napsauttamalla sitä kerran hiiren oikealla painikkeella. Mene työpöydälle, paina hiiren vasen painike pohjaan, liikuta kursoria vinottain työpöydällä ja lopuksi vapauta hiiren vasen painike.

 2. Paina hiiren oikeaa painiketta renkaan päällä, jolloin avautuu valikko. Valitse ensin komento Kopioi, napsauttamalla sitä kerran hiiren vasemmalla painikkeella.

 3. Paina uudestaan hiiren oikeaa painiketta renkaan päällä ja valitse avautuvasta valikosta komento Siirry ryhmään, napsauttamalla kerran hiiren vasemmalla painikkeella.

 4. Paina uudestaan hiiren oikeaa painiketta renkaan päällä ja valitse hiirellä napsauttamalla komento Liitä.

 5. Kuva näyttää sekavalta. Himmeällä päällimmäisenä on alkuperäinen rengas. Se on himmeä, koska se ei ole samassa ryhmässä kahden muun renkaan kanssa. Sen alapuolella on rengas, jonka ryhmään olet siirtynyt. Lisäksi alla on vielä pienempi rengas, jonka olet luonut Liitä-komennolla.

 6. Nosta hiirellä raahaamalla himmeän renkaan alapuolella olevat kaksi rengasta sivummalle. Valitse ensin pienempi rengas ja venytä se vihreistä kahvoista yhtä suureksi kuin isompi rengas.
  ATK1_12_28.png

 7. Ota seuraavaksi ota Kierrä-komento ja pyöräytä toinen rengas oikeaan asentoon punaisista kahvoista.

 8. Kun osat on nostettu hiirellä raahaamalla ja kahvoista pyörittämällä oikeaan asentoon, paina hiiren oikeaa painiketta renkaan päällä ja valitse avautuvasta valikosta komento Poistu ryhmästä.

 9. Lopuksi voit kokeilla pyörittää koko ryhmää.
  ATK1_12_29.png