K2022 alkaen tulevat muutokset

Seuraavaan taulukkoon on kerätty keskeisimpiä muutoksia, jotka tulevat voimaan keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkinnon aloittaville:
Tällä hetkellä Jos aloitat kirjoitukset k2022 tai sen jälkeen

Neljä pakollista ainetta (vähintään yksi vaativampi koe)

äidinkieli ja kolme seuraavista:

  • matematiikka
  • toinen kotimainen kieli (ruotsi)
  • vieras kieli
  • reaali

 

Ylimääräisiä aineita saa suorittaa haluamansa määrän.

Kirjoitettava vähintään viisi ainetta seuraavasti (vähintään yksi vaativampi koe)

äidinkieli ja kolme seuraavista

  • matematiikka
  • reaali
  • ruotsi
  • vieras kieli

sekä joku muu (reaali tai kieli tai matematiikka)

Aineita saa suorittaa enemmänkin (haluamansa määrän). 

Pakolliset aineet saatava läpi (huomioiden kompensaatiomahdollisuus).

Pakolliseksi valittua ainetta ei voi vaihtaa.
Kokeita ei valita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Tutkinto valmistuu, kun on saanut kasattua ym. kombinaation kirjoittamistaan aineista.
Tutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Jos kirjoituskertoja jää väliin ulkomailla opiskelun, sairastumisen tai muun painavan syyn takia, voi tutkintokertoja saada hakemuksesta yhden tai kaksi lisää.
Tutkinnon ollessa vielä kesken hylätyn aineen saa uusia kolme kertaa seuraavina kolmena kirjoituskertana.  
Jos tutkinto ei valmistu yllä mainitussa ajassa, se katsotaan hylätyksi. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen.

Aiemmin tehdyt hyväksytyt kokeet voi sisällyttää uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä.

Kun uusii hylätyn pakollisen kokeen, voi halutessaan vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän A-tason koe. (Esim. hylätty pakollisessa MAA-kokeessa, voi hylättynä kokeena uusia MAB-kokeen, jos jää joku muu A-koe pakollisiin).

Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

Tutkintoon voi kuulua saman aineen kaksi eri tason koetta, esim. MAA ja MAB (vain toinen lukeutuu noihin viiteen). Tutkinto valmistuu, kun ym. viiden aineen kombinaatio on kasassa.

Hylätyt aineet eivät näy todistuksessa. Hylätty i näkyy todistuksessa vain, jos se luetaan noiksi viideksi aineeksi kompensaatiopisteiden avulla.

Tutkinnon suorituskielet: su, ru

Tutkinnon suorituskielet: su, ru, en

  Kokeissa voi olla suullisia tehtäviä.
Jos jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi.  
Kompensaatio: Mikäli kirjoituskertoja (3) on vielä jäljellä, voi kirjoitusaineita ottaa lisää esim. kompensatiopisteiden lisäämiseksi. Kompensaatio: Kirjoitusaineita voi ottaa lisää, että saisi lisää kompensaatiopisteitä. (Aiemmin tehdyt hyväksytyt kokeet voi sisällyttää uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä.)
Kompensaatiopisteiden laskemistapaa ei ole vielä täsmennetty, joten siihen voi tulla pieniä muutoksia.
Tutkinnon valmistumisen jälkeen tutkinnon täydentäjä saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.  
Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.  
Ylioppilastutkinnon suorittanut voi täydentää tutkintoaan uusilla kirjoitusaineilla.  
Ylioppilastutkinnon suorittanut voi kirjoittaa täydennyksenä eritasoisen kokeen kuin alkuperäiseen tutkintoon sisältyy. Esimerkiksi pitkän matematiikan kirjoittanut voi kirjoittaa lyhyen matematiikan tai päinvastoin. Tutkintoon voi kuulua saman aineen kaksi eri tason koetta, esim. MAA ja MAB (vain toinen lukeutuu noihin viiteen).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä