Oppilaskunta

Oppilaskunta lukuvuonna 2017-2018

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.

Luokkien edustajat ja varaedustajat valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisten luokkien edustajavaalit pidetään kevälukukauden alussa.

Ohjaavina opettajina ovat Sanna Vieras ja Heli Mattsson.