Syystiedote 1 / 2022

Teksti

Pehulan koulun syystiedote

Hyvät huoltajat!

Tähän syksyn alkuun olemme koonneet syystiedotteen, johon on merkitty mm. yhteystietoja, toiminta- ja loma-aikoja sekä yleisiä periaatteita opetuksen järjestämiseen liittyen. Lisää koulun toiminnasta löytyy koulun kotisivuilta osoitteesta https://peda.net/sastamala/peruskoulut/pehulan-koulu . Kotisivuilla pääset tutustumaan myös koulun järjestyssääntöihin, jotka tarkistetaan syksyn kuluessa.

Koulussamme on ammattitaitoinen henkilökunta sekä toimiva oppilashuolto. Ne yhdessä mahdollistavat laadukkaan perusopetuksen sekä tarvittaessa joustavat järjestelyt opetuksen tueksi.

Koulussamme toimii kuusi yleisopetuksen luokkaa ja kaksi erityisopetuksen pienryhmää. Esiopetus tapahtuu väestötiloissa Puuhalassa.

Lähiliikuntapaikkoina toimivat koulupiha ja monitoimikenttä ympäristöineen. Ne antavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen oppitunneilla ja välitunneilla. Nämä alueet ovat koulun ja iltapäiväkerhon käytössä 7.30-17 välisen ajan. Muina aikoina leikki- ja pelialueet ovat vapaassa käytössä. Vapaa-ajalla alueella liikuttaessa on hyvä muistaa, että koulun alue tulee pitää siistinä ja ettei piha-alueella  liikuta moottoriajoneuvoilla. Oleskeltaessa alueella tulee huomioida myös naapuruston rauhan säilyminen.  

Koulupihan lisäksi hyödynnämme oppitunneilla myös muita lähiliikuntapaikkoja, kuten Honkolan urheilukenttää, Kemiran frisbeegolf-rataa, Eräperkoa ympäristöineen, Lammelaan vievää pururataa sekä Kemiran liikuntahallia. Näihin paikkoihin kuljemme pääsääntöisesti joko kävellen tai polkupyörin.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi edelleen tärkeintä on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä huolehtia siitä, että kouluun tullaan terveenä.

Syksyn aikana kolmannen luokan oppilaat saavat koululta käyttöönsä Chromebookit. Ne on tarkoitettu henkilökohtaisiksi opetusvälineiksi. Oppilas on velvollinen noudattamaan ohjelmistojen lisenssiehtoja ja huolehtimaan siitä, että laite on päivittäin käyttökuntoinen. Wilmaan laaditaan erillinen käyttösopimus laitteen käyttöön ottamiseksi.

Oppilaiden vanhempina olette parhaiten perillä lapsistanne, heidän kasvustaan ja kehityksestään. On hyvä kiinnittää erityisesti huomiota lapsen sosiaalisen median käyttöön, kaverisuhteisiin sekä siihen, missä lapsi vapaa-ajalla kulkee, kenen kanssa ja mitä tekee. Hyvä on keskustella myös siitä miten kuljetaan. Viime aikoina on aiheutunut huolta lasten holtittomasta kulkemisesta muun liikenteen seassa. Holtittomuutta aiheuttaa etenkin kännykät, joita katsellaan pyörällä ajon ja kävelyn lomassa. Myös vaaratilanteita on tästä syystä päässyt syntymään. Liikenteessä kuljettaessa on tärkeätä kiinnittää aktiivisesti huomiota muuhun liikenteeseen.

Myös koulu on osa tärkeätä kasvatustyötä. Koulussa pyritään toimimaan hyvässä ja aktiivisessa yhteistyössä sekä oppilaiden, huoltajien, koko koulun henkilökunnan että mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulu asettaa oppilaille myös velvoitteita. Kodin tuki koulunkäynnissä on ensiarvoisen tärkeää ja yhteistyössä vanhempien kanssa onnistumme parhaiten opetus- ja kasvatustehtävässä.

Otattehan heti yhteyden kouluun, mikäli jokin asia alkaa askarruttamaan.

 

Mukavaa syksyä toivottaen

Sanna Hinkkanen, koulunjohtaja

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetus perustuu opetushallituksen hyväksymään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 ja asetukseen tuntijaosta (1435/2001 ja 422/2012), jotka ovat luettavissa netistä osoitteesta: https://peda.net/sastamala/pl/ops-2016

 

Pehulan koulun lukuvuosi 2022 – 2023

Pehulan koulussa opiskelee tällä hetkellä 131 oppilasta perusopetuksessa sekä 12 oppilasta esiopetuksessa.

 

Opettajat ja ohjaajat

1.lk Tanja Kallio

2.lk Essi Koivuharju

3.lk Virpi Kaunisto

4.lk Antti Virta

5.lk Katja Kesti ja Emilia Suhonen

6.lk Jenni Jernman

1.-3.lk pr Sanna Hinkkanen

4.-6.lk pr Jussi Vilanen

Koulunkäynninohjaajina toimivat Mervi Pelttari, Katja Rouvinen, Eija Sairanen, Jussi Virtanen ja Pinja Lehtimäki.

Lisäksi koulullamme ruotsia käy opettamassa Anna-Marie Roos ja S2-opetusta kaksi tuntia viikossa antaa Sirpa Ketola.

Esiopetuksen opettaja Tuija Laurinmäki
Esiopetuksen ohjaaja Piia Rannikko

 

Koulun keittiö

Teija Palonen, puh. 040 7128 215, sähköposti pehulankoulu.keittio@servi.fi. Jos erityisruokavaliolle on tarvetta, täytä Selvitys erityisruokavaliosta -lomake. Mikäli taustalla on terveydellinen syy, tarvitset lomakkeen lisäksi lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistuksen. Vaihtoehtoisesti voit pyytää terveydenhuollon työntekijää allekirjoittamaan suoraan selvityslomakkeen. Erityisruokavalioon liittyvät ohjeet ja ilmoituslomakkeet löytyvät Servin nettisivuilta https://www.servi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11221.

 

Kiinteistönhoitaja

Fredrik Torkkeli

 

Servin laitoshuoltaja

Erja Vauranoja, puh. 040 6646 315, sähköposti pehulankoulu.puhtaus@servi.fi.

 

Kouluterveydenhoitaja

Kirsi Koivuniemi, puh. 040 506 5783, sähköposti kirsi.koivuniemi@sastamala.fi. Terveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti tiistaisin ja joka toinen perjantai. Yhteyttä Kirsiin voi tarvittaessa ottaa joko puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostitse.

 

Koulukuraattori

Miia Koivuniemi, puh. 040 682 4317, sähköposti miia.koivuniemi@sastamala.fi. Kuraattori on koululla pääsääntöisesti maanantai-iltapäivisin. Voit varata ajan etukäteen Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla.

https://sastamala.fi/kasvatus-ja-oppiminen/perusopetus/hyvinvointi/koulukuraattori/

 

Koulupsykologi

Sipi Kylmälä, puh. 040 673 0998, sähköposti sipi.kylmala@sastamala.fi. Koulupsykologille voi ajan varata puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse joko huoltajan tai koulun henkilökunnan toimesta.

https://sastamala.fi/kasvatus-ja-oppiminen/perusopetus/hyvinvointi/koulupsykologi/

 

Lukuvuoden työajat

Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2022

Kevätlukukausi 9.1. - 3.6.2023

 

Lukuvuoden loma- ja vapaapäivät

Syysloma 17. - 23.10.2022 (vko 42)

Vapaapäivä ma 5.12.2022

Itsenäisyyspäivä ti 6.12.2022

Joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023

Talviloma 27.2.-5.3.2023 (vko 9)

Pääsiäinen 7. - 10.4.2023

Helatorstai 18.5.2023

 

Oppitunnit Pehulan koulussa

  1. klo 09.00 – 09.45
  2. klo 09.45 – 10.30

Ruokailut, mahdolliset sisävälitunnit ja ulkoilu klo 10.30 – 11.30

  1. klo 11.30 – 12.15
  2. klo 12.15 – 13.00

Välitunti 13.00 – 13.15

  1. klo 13.15 – 14.00
  2. klo 14.05-14.50

 

Koulumatkat

Koulumatkat kuljetaan pääsääntöisesti kävellen, pyörällä, huoltajan kyydillä tai koulukyydityksessä. Mikäli koulukyydille ei ole tarvetta, tulee huoltajan olla yhteydessä kuljetusyrittäjään.

Pyörällä ja jalan kuljettaessa tulee noudattaa liikennesääntöjä. Pyöräillessä käytetään kypärää.

Koulumatkaliikenteessä tulee noudattaa kuljettajan ohjeita. Omalle paikalle siirrytään viivyttelemättä ja laitetaan turvavyöt kiinni. Kielenkäyttö ja oma istumapaikka tulee pitää siisteinä.

Koulussa tulee olla ennen ensimmäisen oppitunnin alkua. Vältetään kuitenkin kouluun tuloa turhan aikaisin. Kouluun on hyvä saapua aikaisintaan 15min ennen koulun alkamista.

Koulun loputtua lähdetään koulusta suoraan kotiin, eikä jäädä norkoilemaan koulun portille pitkäksi aikaa. Jos oppilas menee koulun jälkeen esimerkiksi kirjastoon, Puuhalaan, kaverille tai kauppaan, on tästä hyvä sopia etukäteen huoltajan kanssa. Oppilaat ovat vakuutettuina koulumatkalla, mikäli reitti ei poikkea koti- ja kouluosoitteiden välistä.

 

Henkilötietojen tarkistus Wilmassa

Päivitä 12.9.2022 mennessä yhteystiedot ja luvat Wilmassa kohdasta lomakkeet, ellet ole sitä vielä tehnyt.

 

Pehulan koulun kotisivut

Pehulan koulun kotisivut löytyvät Peda.net-kouluverkosta https://peda.net/sastamala/peruskoulut/pehulan-koulu . Sivut löytyvät myös googlaamalla “Pehulan koulu”.

Sivuilla tiedotetaan koulun toiminnasta sekä mahdollisista tapahtumista. Verkkosivuilta löytyy muun muassa yhteystiedot, koulun järjestyssäännöt sekä tärkeitä linkkejä erilaisille opetussivustoille.

Siellä on myös luokkakohtaiset alasivut, joihin kannattaa tutustua.

 

Opetuksen maksuttomuus

Perusopetuslain (31 § 1 ja 2 mom.) mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaille maksuttomia. Jonkin vamman omaavalla ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä 39 §:n nojalla järjestettävät palvelut. Sastamalan perusopetuksen rehtorit ovat kustannussyistä ja kestävän kehityksen tukemiseksi päättäneet, että lähtökohtaisesti oppikirjoja ei anneta oppilaille omaksi, poikkeuksena Aapinen sekä osa tehtäväkirjoista. Kirjat on hyvä muistaa aina päällystää, jotta ne kestävät paremmin käyttöä ja kuljetusta.

 

Poissaolojen ilmoittaminen ja sähköinen seuranta Wilmassa

Perusopetuslaki edellyttää, että opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Koulumme kulttuuriin kuuluu, että seuraamme poissaoloja tiiviisti ja otamme tarvittaessa kotiin yhteyttä.

Wilmalla huoltaja voi ilmoittaa etukäteen oppilaan kyseisen päivän poissaolon klo 12 mennessä ja seuraavan päivän poissaolon klo 12 jälkeen. Wilmalla voi ilmoittaa myös poissaolojen syyt.

Wilmasta näkee myös viimeisimmät suoritukset, työjärjestyksen koko lukuvuoden ajalta sekä opetuspäällikön hyväksymän koulun vuosisuunnitelman, jonka sisältö pääpiirteissään tiedotetaan toisessa syystiedotteessa loka-marraskuussa.

Wilmaa voi käyttää lisäksi sähköisen viestinnän välineenä: huoltajat voivat lähettää viestejä opettajille sekä vastaanottaa niitä. Wilma löytyy osoitteesta: https://sastamala.inschool.fi.

Wilma toimii myös tiedottamisen lisänä.

Oppilaan poissaolon voi ilmoittaa myös puhelimitse tai tekstiviestitse luokanopettajalle.

Mikäli Wilman käyttöönotossa ilmenee ongelmia, otathan yhteyttä koulunjohtajaan.

 

Loma-ajoista poikkeavan poissaolon hakeminen

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Mikäli oppilaan on erittäin perustellusta syystä oltava pois koulusta muun kuin sairauden takia, voi luokanopettaja myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Lupa on pyydettävä etukäteen.

Koulunjohtaja voi myöntää poissaololuvan kolmea päivää pidemmäksi ajaksi. Lomahakemus laaditaan Wilmassa (Hakemukset ja päätökset/ Lomahakemus) mieluiten kaksi viikkoa ennen vapaan alkamista.

Huoltajan on vapautuksen aikana huolehdittava oppilaan opintojen edistymisestä. Mahdollisista kokeista on etukäteen sovittava opettajien kanssa.

 

Uskonnolliset tilaisuudet ja päivänavaukset

Sastamalan perusopetuksessa on sovittu yhteistyöstä uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyöstä informoidaan tarkemmin koulun vuosisuunnitelman valmistuttua koteihin jaettavalla laajemmalla tiedotteella loka-marraskuussa. Sastamalan seurakunta pitää kuukausittain päivänavauksen. Seurakunnan päivänavaus on koulun tilaisuus, joka sisältää usein myös virren ja rukouksen. Päivänavauksissa ei kuitenkaan ole kehotusta virren laulamiseen tai rukoukseen osallistumiseen.

Yhteistyötä tehdään myös Helluntaiseurakunnan kanssa erilaisten tapahtumien ja vierailuiden muodossa.

Oppilaalla on oikeus olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin huoltajan ilmoituksella. Tällöin koululla järjestetään ohjelmaa, jossa ei ole uskonnollista sisältöä.

Arvokkaat esineet koulussa

Koulun vakuutukset kattavat vain henkilövahingot. Koulu ei vastaa kadonneesta yksityisomaisuudesta, joten kouluun ei kannata ottaa mukaan kallisarvoisia esineitä. Kännyköitä tai vastaavia saa oppitunneilla käyttää vain opettajan luvalla.

Jos puhelin häiritsee oppitunnin kulkua tai sitä käytetään muutoin luvattomasti, voidaan puhelimen käyttö evätä loppupäivän ajaksi.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä