Oppiva Salo

Oppiva Salo


salokuva

Oppiva Salo on esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen
kehittämisohjelma vuosille 2017-2020

Kehittämishanketta koordinoi ohjausryhmä ja kehittämisohjelmaa
laaditaan neljässä eri työryhmässä.

Työryhmät ovat
1. Perusinfran, tietotyövälineiden ja tietojärjestelmäkehityksen työryhmä
2. Digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen työryhmä
3. Innovatiivisten kokeiluareenojen työryhmä
4. Opettajien osaamisen kehittämisen työryhmä


Arviointikeskustelut

Uudet arviointikeskustelut käyttöön tammi-helmikuussa 2017

Arviointi.JPG


Arviointikeskustelu on opettajan, oppilaan ja huoltajan kohtaaminen oppilaan oppimisen äärelle

Arviointikeskustelussa painopiste on vahvasti oppilaan oppimisen edistymisessä ja tulevassa oppimisessa.
Tavoitteena on saavuttaa keskustelun aikana osallistujille yhteinen näkemys siitä, miten oppilaan oppimista voidaan parhaalla mahdollisella tavalla edistää ja tarvittaessa tukea.

Arviointikeskustelu on osa koulussa käytettävää monipuolista arviointia, joka ohjaa oppilaan oppimista sekä antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Keskustelussa pyritään asettamaan konkreettisia tavoitteita. Onnistunut arviointikeskustelu on oppilaalle merkittävä oppimaan oppimisen tilaisuus.

Ennen arviointikeskustelua oppilas ja huoltaja sekä opettaja täyttää Wilman arviointikeskustelulomakkeesta oman osuuteensa. Keskusteluun varataan aikaa noin 20-30 minuuttia. Opettaja kutsuu oppilaan ja huoltajat arviointikeskusteluun.

Arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua!