Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

Tämän lukuvuoden viimeinen 5. jakso alkaa maanantaina 8.4. jolloin on vielä mahdollisuus aloittaa lukio-opinnot tai jatkaa kesken jääneitä lukio-opintoja. Ammatillisen tutkinnon nojalla saa oikeuden osallistua ylioppilastutkintoon ja tuolloin opiskellaan neljästä viiteen ainetta.  

Aineopiskelijoilla on hyvä tilaisuus valmentautua korkeakoulujen pääsykokeisiin. 
5. jaksossa tarjolla seuraavia aineita: äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, historia, psykologia, uskonto, biologia, maantiede.

************************************************************************************************************************************************

Syksyn 2019 yo-tutkinnon aloittajille tiedoksi
, että lautakunta on antanut erilliset määräykset lääkärintodistusten, lukitodistusten, vieraskielisyyttä 
koskevien selvitysten ja muiden puoltolauseiden ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa. Saat niistä lisätietoa aikuislinjan kansliasta ja lautakunnan verkkosivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi > Määräykset > Erityisjärjestelyt). Lausunnot ja hakemukset toimitetaan lautakunnalle 23.4. mennessä. 

Ota yhteyttä hyvissä ajoin niin saadaan hakemukset tehtyä yhdessä opinto-ohjaaja Armi Nurmin kanssa.  

 

Elämässä eteenpäin - Unelmista totta - Tavoitteena valkolakki