Koulun käytännöt

Toiminta-ajatus

​Yhteiskoulun työyhteisö toimii vastuuntuntoisesti ottaen huomioon toiset ihmiset ja ympäristönsä. Oppilas oppii arvostamaan yksilöllisyyttään yhteisön jäsenenä sekä tuntemaan kotiseutunsa ainutlaatuisuuden sitä arvostaen ja vaalien. Päämääränä on myönteisten koulukokemusten tuottaminen ja jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen ajanmukaisessa opiskeluympäristössä.