Hankkeet

Lukuvuosi 2015-2016

Perniön yhteiskoulun hankkeet tänä lukuvuonna tähtäävät vahvasti uuden opetussuunnitelman sujuvaan käyttöönottoon(Syksy 2016). Koulumme haluaa pysyä nopeassa muutoksessa mukana ja tarjota oppilaille myönteisiä kokemuksia sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden.

Inno2020
- oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja nykyaikaistaminen
- osallistuminen Inno2020- koulutuskokonaisuuteen
InnoMuistio

Oppiva OPS
- OPS 2016 käyttöönotto
- Prosessin mukana suoritetaan välitehtävät koulussa kaikkien opettajien kesken
Oppiva OPS- muistio

Majakka
- Seurata muiden koulujen kehittämisprojektien tuloksia ja jakaa tietoa oman koulun projekteista muille
- Osallistuminen Majakka- verkoston työskentelyyn

NPDL
- työkalu uuden opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamisalueiden tavoitteiden saavuttamiseen
- opetellaan koulun toiminnan ja opetuksen arviointia
-Pohjantähti- hankkeen alkuarviointi ja sen jälkeen toimenpidesuunnitelma. Hankkeeseen liittyy vahvasti meneillään oleva opetussuunnitelma työ sekä Majakka- hanke
Muistio NPDL

Office365
Koulussamme on käytössä Office 365 henkilökunnalla ja oppilailla. Luomme uusia käytänteitä palvelun hyödyntämiseksi opetuksessa ja toisaalta projektiviestinnässä. Rita Keskitalo toimii yhteyshenkilönä.

Yrittäjyys
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on yksi koulumme kehittämishankkeista. Suuntana yritteliäisyys on yksi suosituimmista valinnaisaineista tänä lukuvuonna. Yrittäjyyskasvatuksen osalta tehdään myös paljon yhteistyötä lukion kanssa.
Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello

Erasmus+
Muistio