Media-luokka

Moision Media-luokka

Moision koulun Media-luokka

 

Moision koulussa toimivat viestintä- ja tietotekniikkapainotteiset luokat eli Media–luokat. Tavoitteena on kehittää oppilaiden tietotekniikan taitoja, kuvallista ilmaisua sekä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Luokalle valitaan lukuvuosittain korkeintaan 24 oppilasta kevätlukukaudella pidettävän valintakokeen pohjalta. Media-luokalla opiskellaan painotetun opetussuunnitelman mukaan. Painotusaineita ovat äidinkieli, tietotekniikka ja kuvataide. Oppilas opiskelee muuten koulun yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta 7. luokalla kaksi tuntia median työvälineet -kurssia eli painotusaineista muodostettuja erikoiskursseja. Niissä oppilas syventää viestinnän ja tietotekniikan taitojaan. Painotettu opetus on järjestetty 7. luokalla siten, että luokalla on kokonaistuntimäärä kaksi tuntia tavallista korkeampi (eli 31).

Painotettu opetus toteutetaan erityisesti 8. ja 9. vuosiluokilla syventämällä oppisisältöjä soveltuvissa oppiaineissa sekä laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Media-luokkalainen pääsee tutustumaan koulun opetuksen lisäksi eri viestintävälineiden toimintaan mm. vierailukäyntien ja vierailijoiden välityksellä. Näkyvä esimerkki toiminnasta on ollut mm. koulun oma julkaisu Moikka-lehti.

Valintakoe

Halukkaille kuudensien luokkien oppilaille järjestetään 16.1.2019 klo 12.00-15.00 valintakoe, jossa on äidinkielen, matematiikan ja kuvataiteen tehtäviä. Tehtävät tehdään kahdessa 60 minuutin jaksossa, joiden välissä pidetään tauko.

Äidinkielen osio saattaa sisältää kirjoitelman, luetun ymmärtämistä mittaavan testin tai kielioppi- ja oikeinkirjoitustehtäviä. Kuvataiteen osio mittaa kuvan lukutaitoa ja kuvataiteellista lahjakkuutta. Matematiikan osioon kuuluvat tehtävät mittaavat mm. avaruudellista hahmottamista, ongelmanratkaisukykyä ja peruslaskutoimitusten ratkaisukykyä. Valinta Media-luokalle perustuu jokaisessa osiossa menestymiseen.

Ennakkotehtävä

Hakija tekee maksimissaan 2 minuutin kestoisen videon, jossa ilmaisee, miksi on hakemassa Media-luokalle. Linkin videoon hakija toimittaa 16.1.2019 mennessä osoitteeseen jani.heiskanen@edu.salo.fi. Tarkemmat ohjeet lähetetään myös alakoulujen rehtoreille.

Lisätietoja

rehtori Jari Kuusisto

Puh. (02) 778 4474 tai 044 778 4474

Sähköposti: jari.kuusisto@salo.fi