Hermannin koulun kielipainotteinen luokka (englanti)

Hermannin koulun kielipainotteinen luokka (englanti)

Hermannin koulun kielipainotteisella luokalla suurin osa oppiaineista opiskellaan osittain englanniksi.

Osittain englannin kielellä opiskeltavia aineita ovat

  • 7. luokalla: uskonto, historia, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, musiikki, kuvataide, kotitalous, tekstiilityö
  • 8. luokalla: uskonto, historia, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto
  • 9. luokalla: uskonto, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto

Lukuaineissa englanninkielisen opetuksen osuus on suurempi kuin taito- ja taideaineissa. Kaikki englanniksi opetettavat asiat käydään läpi myös suomeksi. Kokeessa on myös usein englanninkielinen osio.

Kielipainotteisella luokalla oppilaat noudattavat samaa opetussuunnitelmaa kuin muutkin ja käytössä ovat samat oppikirjat. Joissakin oppiaineissa on lisäksi englanninkielistä oheiskirjallisuutta. Mahdollisuuksien mukaan eräitä valinnaisaineita (esim. kotitaloutta) opetetaan osittain englannin kielellä.

Kielipainotteisen luokan valinneella oppilaalla on mahdollisuus valita samoista valinnaisaineista kuin ns. tavallisella luokalla opiskelevalla oppilaalla.

Kielipainotteisella luokalla oppilaat saavat päättötodistukseensa liitteen, jossa kerrotaan englannin kielen osuus opiskelluissa aineissa.

Pyrkiminen kielipainotteiselle luokalle

Oppilaat valitaan kielipainotteiselle luokalle keskiviikkona 23 1.2019 klo 12.00 - 14.00 pidettävässä pääsykokeessa, jossa mitataan oppilaan englannin kielen taitoa monipuolisesti (kuullun ja tekstin ymmärtäminen, sanaston ja rakenteiden hallinta sekä tuotos).

Lisätietoja

Rehtori Lisa Paavilainen
Puh. 044 778 4335
Sähköposti: lisa.paavilainen@salo.fi