RAB3 5

RAB3 5

Hyvinvointi ja huolenpito (RAB2 3, RAB3 5)

Kurssilla opetellaan keskustelutaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.