Tärkeitä päivämääriä abeille

Hakuajat

Hakuajat keväällä 2019

Korkeakoulujen hakuajat

1. Hakuaika 9.1.- 23.1. 2019 klo 15.00
Ammatttikorkeakoulujen ja yliopistojen englanninkieliset koulutukset, Taideyliopisto: Kuvataideakatemia, SibeliusAkatemia ja Teatterikorkeakoulu . Lisäksi Tampereen yliopiston Näyttelijätyön koulutus.

2. Hakuaika 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
Ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Ammatillinen haku ylioppilaille tarkoitettuihin koulutuksiin: 19.2.-12.3.2019 klo 15.00

Omat hakuajat:
Yksityiset ammattioppilaitokset
Poliisiammattikorkeakoulu
Kansanopistot
Avoimet yliopistot
Avoimet ammattikorkeakoulut ja polkuopinnot