Op1

Opinto-ohjauksen 1. kurssi

Minä opiskelijana (OP1)

Arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssilla käsitellään lukio-opintoihin, opiskelutaitoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.

Lisäksi henkilökohtaista ohjausta. Kurssin opiskelu jakaantuu useammalle vuodelle.