GE4 Geomedia -tutki, osallistu ja vaikuta!

Kurssikuvaus

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä, maantieteelliset tutkimustaidot, kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys sekä maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyödyntäen.

Kurssi on valinnainen ja valtakunnallisen opsin mukainen syventävä kurssi.

WP_20140714_005.jpg