ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Tervetuloa ÄI6-kurssille!

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee.

Keskeiset sisällöt:
  • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiöitä
  • kertomukset ja kertomuksellisuus
  • intertekstuaalisuus
  • nykyteosten käsittelyä
  • vuorovaikutusetiikka
  • puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista