ÄI5 Teksti ja konteksti

Tervetuloa ÄI5-kurssille!

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja sekä harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

Keskeiset sisällöt:
  • tekstien tarkastelu ihmis- ja maailmankuvan ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa
  • tekstin tyyli
  • suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
  • kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä