ÄI12 Ilmaisutaito

Tervetuloa ilmaisutaidon kurssille!

Opiskelija kehittää ja monipuolistaa kokonaisilmaisuaan ja saa rohkeutta itseilmaisuun. Lisäksi hän oppii löytämään luovuutensa, vahvistamaan sitä ja analysoimaan viestintätaitojensa kehittymistä. Kurssilla tutustutaan teatteriin ja voidaan tehdä pienimuotoinen esitys.

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Arviointina suoritusmerkintä.