ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Tervetuloa ÄI1-kurssille!

Ensimmäisellä äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee.

Keskeiset sisällöt:
  • tekstin käsite ja tekstilajit
  • tekstien referointi ja kommentointi
  • aineiston pohjalta kirjoittaminen
  • tiedonhaku ja lähdekritiikki
  • proosan erittely ja tulkinta
  • oma viestijäkuva ja ryhmäviestintätaidot