Alhaisten koulu

Esittely

Alhaisten koulu on perusopetuksen 1.-6. vuosiluokkien koulu. Lukuvuonna 2018-2019 koulussamme opiskelee noin 300 oppilasta. Alhaisten koulussa on kuluvana lukuvuonna 12 perusopetuksen ryhmää ja kaksi erityisopetuksen pienryhmää. Koulussamme toimii rehtorin lisäksi 12 luokanopettajaa, englannin kielen lehtori ja kolme erityisopettajaa. Koulunkäynninohjaajia koulussamme on kuusi.

Koulussamme toimii myös Anisten päiväkodin esiopetusryhmä Merileijonat klo 8-12 sekä iltapäiväkerho klo 12-16.30.


Alhainen School is a primary school comprising the first six years of comprehensive school. In the school year 2018-2019, there are about 300 pupils attending our school. There are twelve classes of basic education and two classes of special needs education. There are twelve class teachers, one English teacher, three special education teachers and six school assistants working in our school. Tuomas Tättilä is the head of our school.

A pre-school group of Aninen day care center offers pre-school education at our premises. An after-school club provides care from noon to 4.30p.m.