Wilma kodin ja koulun yhteistyössä

Wilma kodin ja koulun yhteistyössä

WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖSSÄ

Asioiden tiedottaminen vanhempien ja opettajien välillä onnistuu kätevästi Wilmalla. Wilma -järjestelmän käyttämä tietoturva on SSL-tasoista eli samaa tasoa kuin mm. pankkien käyttämä salaus. Wilma sijaitsee nyt osoitteessa https://sakyla.inschool.fi

Jos asia on monisäikeisempi ja vaatii yhteistä pohdiskelua ja neuvottelua, suosittelemme keskustelua puhelimitse tai tapaamisessa. Silloin on heti mahdollisuus vastavuoroisuuteen ja tarkennuksiin.

Wilmasta löytyvät oman koululaisen lukujärjestys, koearvosanat ja poissaolot sekä koulun tapahtumat ja henkilökunnan yhteystiedot. Wilman välityksellä opettajat ja huoltajat voivat viestittää toisilleen ja huoltajat voivat olla yhteydessä myös koulun koulukuraattoriin, koulupsykologiin ja terveydenhoitajaan.

Koulussamme oppilaat saavat omat Wilma-tunnukset 3. luokasta lähtien. Oppilaat voivat seurata lukujärjestystä, viestejä, poissaoloja, tiedotteita, tulevia kokeita ja arviointeja. Oppilaat eivät kuitenkaan itse tiedota asioistaan opettajalleen Wilmalla.

POISSAOLOT KOULUSTA

Jos oppilas on sairaana, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle/ -valvojalle mieluiten Wilman välityksellä tai oman opettajan ilmoittaman käytännön mukaan. Jos oppilas on poissa koulusta hän selvittää itse, mitä läksyjä ja muita tehtäviä kustakin oppiaineesta on annettu ja tekee ne. Mikäli oppilas kuitenkin jää jälkeen joissain aineissa sairauden vuoksi, hän voi saada tukiopetusta.

Jos oppilaalla on perusteltu syy olla poissa koulusta muun kuin sairauden vuoksi, huoltaja anoo etukäteen oppilaalle vapautusta koulunkäynnistä. Oppilaan käydessä terveydellisissä tutkimuksissa, hammaslääkärissä tms. kesken koulupäivän, tulee huoltajan ilmoittaa siitä luokanopettajalle tai luokanvalvojalle esim. Wilman välityksellä.

HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT Huoltajiin ollaan yhteydessä myös kirjeitse ja puhelimitse ja ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat silloin tarpeen. Muuttuneet yhteystiedot huoltaja voi päivittää Wilman ”Lomakkeissa”.

TUNTIMERKINNÄT WILMASSA

Tuntimerkinnät toimivat kalenterina, johon opettajat merkitsevät tuntikohtaisesti oppilaan poissaolot, myöhästymiset sekä tuntityöskentelyyn ja -käyttäytymiseen liittyvät huomiot. Tuntimerkintöjen tarkoituksena on tiedottaa huoltajille, hoitaako oppilas koulutyönsä. Jos merkintöjä on säännöllisesti ja paljon, kotona on syytä kiinnittää asiaan lapsen kanssa huomiota. Hyvien työskentelytottumusten ja käyttäytymistapojen omaksuminen on koulun tärkeimpiä kasvatustavoitteita. Seuratkaa oppilaan koulutyötä keskustelemalla oppilaan kanssa ja tukemalla lasta yksilöllisellä tavalla, mutta myös seuraamalla Wilman merkintöjä. Ottakaa asia opettajan kanssa tarvittaessa puheeksi.

Opettaja saattaa merkitä myös kannustavia tuntimerkintöjä oppilaille. Niille olisi aihetta taatusti paljon useamminkin kuin niitä työpäivän kiireessä opettajat tulevat kirjanneeksi. Pääperiaatteena on, että henkilökohtainen ohjaus ja välitön palaute ovat koulussamme ykkössijalla. Opettaja keskustelee huoltajien kanssa tarkemmin omista Wilma-käytänteistään syksyn vanhempainillassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä