Toimenpiteet yksittäisissä kiusaamistilanteissa

Toimenpiteet yksittäisissä kiusaamistilanteissa

 

Kiusaamistapauksissa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen puuttumiseen.

Kiusaamisesta tiedon saanut opettaja arvioi tapauksen vaatiman käsittelytavan. Aluksi selvitetään, onko kysymyksessä systemaattinen kiusaaminen, satunnaisempi konflikti, riita lasten välillä tai esimerkiksi väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Konflikti- ja kiusaamistapauksen käsittelymahdollisuuksia ovat seuraavat:

  • Vertaissovittelu
  • Opettaja tai kiusaamistapausta varten koottu aikuisten muodostama tiimi, joka lähtee hoitamaan asiaa asianosaisten kanssa.

Kaikissa toimintatavoissa käsittelyn jälkeen tilannetta seurataan lähiviikkojen ajan. Koulukiusaamisasioiden käsittelyssä ajatuksena on, että ensin oppilaille annetaan mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään itsenäisesti. Vasta seuraavassa vaiheessa asiasta tiedotetaan oppilaiden kotiin.

Sekä vertaissovittelulla että aikuisten kanssa käsitellyt räikeät kiusaamistapaukset ja niiden seurantakerrat kirjataan opettajanhuoneen kansioon. Kaikkia pienimuotoisia selvitettäviä asioita ei ole aina tarpeen kirjata.