Mitä kiusaaminen on?

Mitä kiusaaminen on?

MITÄ KIUSAAMINEN ON?

Kiusatuksi joutuessaan lapsi on toistuvasti yhden tai useamman lapsen kielteisten tekojen kohde.

Siitä syystä lapsi voi kokea itsensä muita huonommaksi, uhatuksi, arvottomaksi tai torjutuksi.

Yksittäiset teot eivät ole kiusaamista.

 

Kiusaajan ja kiusatun lisäksi kiusaaminen koskee ryhmässä myös muita oppilaita. Ryhmän jokaisella lapsella on rooli kiusaamisprosessissa. Näitä rooleja ovat kiusattu, kiusaaja, kiusaajan kannustaja ja hiljainen hyväksyjä. Hyviä rooleja kiusatun kannalta ovat kiusaajan tukija ja avun pyytäjä.

Lisätietoa linkistä:

Mitä kiusaaminen on? http://www.kivakoulu.fi/mita_kiusaaminen_on

Miten toimia kotona kiusaamistilanteissa: http://www.kivakoulu.fi/toimenpiteet_kotona