Aikuisten kanssa selviteltävät kiusaamisasiat

Aikuisten kanssa selviteltävät kiusaamisasiat

 

Myös aikuisjohtoisessa kiusaamistapausten selvittelyssä voidaan käyttää sovittelun periaatteita. Kiusaamistapaukseen perehdytään käymällä keskusteluja eri osapuolten kanssa. Aikuiset keskustelevat ensin kiusatun oppilaan ja tämän jälkeen jokaisen kiusaamiseen osallistuneen oppilaan kanssa yksitellen. Kiusaamisessa mukana olleet lapset tavataan vielä ryhmänä. Kun on sovittu, miten he muuttavat käyttäytymistään, sovitaan uudesta tapaamisesta, nk. seurantakeskustelusta. Sekä kiusatun että kiusaamiseen osallistuneiden kanssa tavataan uudelleen ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut.

Jos tapaus on sen kaltainen, että ensimmäisessä vaiheessa oppilaille voidaan ensin antaa mahdollisuus itsenäisesti muuttaa käytöstään, käsittelystä ei tiedoteta kotiin. Jos kuitenkin asia on ollut huolestuttava, on asiasta tarpeen tiedottaa kotiin ja käyttää mahdollisesti koulun kurinpitokeinoja. Jos oppilaalla on toistuvasti tapana kiusata muita, asiasta tiedotetaan kotiin. Myös oppilashuoltohenkilökunnan tukea käytetään tarvittaessa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä myös muihin viranomaisiin, esim. sosiaalitoimeen tai poliisiin.

Jos seurantatapaamisissa ilmenee, että kiusaaminen jatkuu, asiaa käsitellään huoltajien ja oppilaiden kanssa. Tarvittaessa vanhempia voidaan pyytää koululle selvittämään asiaa. Ensisijaisesti kiusaamiseen liittyvät keskustelut käydään kuitenkin koulun aikuisten ja oppilaiden välillä.