Opiskelijan tukeminen kotona

Kuinka tukea lukiolaista?

Lukiolaisen opiskelussa tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään peruskoulusta lukioon. Lukiossa vastuuta opiskelijan opintomenestyksestä siirretään hänelle itselleen ja häneltä edellytetään vastuullisuutta ja itsenäisyyttä. Kotona huoltajat voivat parhaiten tukea nuorta seuraamalla hänen työskentelyään kotona sekä tekemällä yhteistyötä koulun ja erityisesti ryhmänohjaajan kanssa. Huoltajien tuki on tärkeää erityisesti opintojen alkuvaiheessa, jolloin opiskelun ja vapaa-ajan tasapainottaminen ja rytmittäminen uudelleen saattaa tuottaa hankaluutta. Riittävä lepo, hyvä ravinto ja vapaa-ajan harrastukset sekä sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä asioita ylläpitää koko lukio-opintojen ajan.

Nuoren opintoihin liittyvät aikataulutiedot löytyvät koulumme kotisivulta sekä Wilmasta, ja mikäli haluatte saada tarkempaa tietoa nuorenne suorittamista opintojaksoista, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ryhmänohjaajaan. Joka periodin päätyttyä tulevat opintojakson suoritukset näkyviin Wilmaan, josta opiskelijan huoltajat näkevät, kuinka nuori on aina kyseisen jakson aikana menestynyt opinnoissaan.

Lukiomme opiskeluhuollon työntekijöinä toimivat opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Huoltaja voi ilmaista huolensa nuoren asiassa edellä mainituille toimijoille. Tarpeen ja tilanteen mukaan opiskelijan asioiden ympärille kootaan asiantuntijaryhmä, joka huolehtii omalta osaltaan opiskelijan hyvinvoinnin edistämisestä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä