Opiskelijan tukeminen koulussa

Koulu tukee opiskelijaa monipuolisesti lukio-opintojen aikana

Koulussa ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja ohjaavat opiskelijaa suunnittelemaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Ryhmänohjaajan tehtävänä on seurata ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, ja tarpeen vaatiessa hän ottaa yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin. Opintojen ohjauksella tuetaan opiskelijan opintojen sujumista ja suunnitelmien laatimista.

 

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään opiskelutaitojaan. Aineenopettaja ja ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja tekevät yhteistyötä seuraten opiskelijan työskentelyä ja opintomenestystä. Myös aineenopettajat puuttuvat tarvittaessa poissaoloihin, käyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin ja muihin mahdollisiin vaikeuksiin.

 

Koulussa korostamme opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden kehittämisen tärkeyttä. Haluamme, että nuori oppii huolehtimaan itse omista asioistaan. Tällä tavoin takaamme hyvän pohjan hänen jatko-opinnoilleen sekä elämään yleensä. Tässä kasvatustehtävässämme arvostamme suuresti huoltajien panostusta. Tekemällä yhteistyötä huoltajien kanssa kykenemme parhaiten tukemaan opiskelijaa ja näin tarjoamaan hänen lukio-opinnoilleen hyvät ja turvalliset puitteet.

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö koostuu pääosin vanhempainilloista, kirjallisista tiedotteista sekä ryhmänohjaajan ja huoltajien välisestä yhteydenpidosta. Toivommekin, että huoltajat ottaisivat rohkeasti yhteyttä koululle, mikäli heitä jokin asia huolestuttaa tai he haluavat saada tarkempaa lisätietoa lapsensa opinnoista ja koulun toiminnasta.

 

Kouluterveydenhoitaja seuraa lukiolaisten kasvua ja kehitystä, tarvittaessa selvittelee heidän ongelmiaan sekä tukee lukio-opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Kouluterveydenhoitaja on paikalla sovittuina aikoina, jolloin opiskelijat voivat käydä hänen vastaanotollaan.

 

Opiskelijahuolto keskittyy opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen. On hyvin tärkeää luoda kaikille turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuollolla pyritään koulun sisäisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Opiskelijahuoltoryhmä ohjaa tarvittaessa opiskelijan nuorten mielenterveys- ja muihin tukipalveluihin. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä