Tutorit

Tutorit

Tutorit ovat lukion 2. ja 3. vuoden opiskelijoita, jotka on koulutettu tukemaan nuorempia lukiolaisia heidän lukio-opinnoissaan.

Tutoroinnin keskeinen päämäärä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan heidän uuteen opiskeluympäristöön. Tutorit ohjaavat ja auttavat lukion aloittavaa uutta opiskelijaa opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä. Tutori pyrkii auttamaan opiskelijaa ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Tutorit edesauttavat myös uusien opiskelijoiden keskinäistä tutustumista sekä koko lukion yhteisöllisyyttä. Tutorit ovat keskeisessä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisoinnissa. Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, mikä lisää jokaisen viihtyvyyttä ja koulussa.

Tutorointi on hyödyllistä myös tutorin itsensä kannalta. Tehtävien myötä tutorin vastuunottokyky kasvaa, tiimityötaidot ja yhteistyökyky kehittyvät, esiintymistaito vahvistuu ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa kehittyy. Tutorointia voi suositella kaikille, jotka haluavat auttaa toisia opiskelijoita ja ovat yhteistyökykyisiä. Toimiminen tutorina tuo koulutyöhön vaihtelua, ja palkintona on auttamisen ilo ja tuloksien aikaan saaminen.

Tutor-toiminnasta saa todistuksen ja kurssisuorituksen.

Tutortoimintaa ohjaa Laura Vuorinen.

Tutorin tunnusmerkit

Millainen tutorin pitäisi olla?

 • esiintymiskykyinen
 • organisointikykyinen
 • kykenee yhteistyöhön
 • ottaa muut huomioon
 • omat kouluasiat kunnossa: omat opinnot kunnossa, ei keskeytyneitä kursseja
 • valmis sitoutumaan koulutukseen

 Mitä tutor tekee?

 • opastaa uusia ykkösiä (esim. lukujärjestysten suunnittelussa ja kurssivalinnoissa)
 • auttaa ykkösiä tutustumaan kouluun ja toisiinsa
 • esittelee koulua esim. messuilla ja vanhempainilloissa
 • toimii tukihenkilönä uusille ykkösille
 • toimii esimerkkinä
 • järjestää 9. luokkien vierailuja
 • ideoi ja toteuttaa teema- ja tapahtumapäiviä
 • edistää lukiomme yhteishenkeä
 • toteuttaa kouluviihtyvyyskyselyt

Tutorkoulutuksen kurssikuvaus ja hakeminen

TUTOR-KURSSI

 Hakeminen: 

 • Kurssille hakeudutaan motivaatiokirjeen ja haastattelun kautta. 

Tavoitteet:

 • opiskelija ohjaa lukioon hakevia ja lukion aloittavia opiskelijoita koulun toimintaan. • opiskelija osallistuu koulun ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Keskeinen sisältö:

 • tutorkoulutus (2-3 X 75 min)
 • tiedottaminen lukio-opiskelusta
 • lukion aloittajien perehdyttäminen
 • lukion markkinointitoimet: vanhempainillat, tapahtumat, messut
 • koulun tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen

 Arviointi:

Hyväksytty suoritus edellyttää koulutuksen läpikäyntiä, aktiivista osallistumista toimintaan ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä osallistumisen ja itsenäisen työskentelyn tulosten perusteella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä