Opiskelijahuolto

Psykologi

Käytettävissä on koulupsykologin palvelut. Liikkuva koulupsykologi toimii Ruoveden kunnassa tänä lukuvuonna kerran viikossa, torstaisin. Työ kattaa kaikkien alakoulujen, yläkoulun sekä lukion oppilaat. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu erityisesti tuki oppilaiden oppimiseen, koulunkäyntiin, tunne-elämään tai kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa. Tämä tuki voi olla esimerkiksi lapsen tai nuoren keskustelupohjainen yksilökäynti koulupsykologin vastaanotolla koulun tiloissa, luokkadynamiikan havainnointi, vanhemman tai opettajan konsultaatio, oppimisvaikeuksien tutkiminen tai opiskelijahuoltoryhmissä ja muissa opiskelijoiden hyvinvointia tukevissa ryhmissä toimiminen. 

Tarvittaessa koulupsykologi myös ohjaa asiakasta ja perhettä muiden tukimuotojen piiriin, esimerkiksi perheneuvolan oppimiskykytutkimuksiin, jotta opiskelijalle saataisiin paras ja tehokkain mahdollinen apu. Yhteistyö huoltajien, kouluterveydenhuollon ja koulun muun henkilökunnan kanssa on olennainen osa lapsen tai nuoren tukiprosessia. Huolen herätessä voit olla yhteydessä koulukuraattoriin tai opettajaan, jotka tekevät päätöksen siitä, onko tarpeen ottaa mukaan koulupsykologi.

Ennen varsinaisten tukitoimien aloittamista koulupsykologi on kuitenkin aina ensin yhteydessä huoltajiin suunnitellen tavoitteita ja mahdollisia toimia yhdessä heidän kanssaan. Huoltajien luvalla tuki ja tieto siirretään myös opettajan tai muun tarvittavan tahon kanssa suunniteltavaksi ja läpikäytäväksi.  

Yhteydenotto tapahtuu soittamalla tai tekstiviesteillä (keskiviikkoisin ja torstaisin), sähköpostilla, Wilma -viestillä tai paikan päällä keskustelemalla.

Koulupsykologina toimii Seija Leinonen.

Terveydenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto

Terveydenhoitaja

Toimimme yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa osana koulun moniammatillista opiskelijahuoltotyötä sekä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Kouluterveydenhuollon sisältöä säätelevät mm. terveydenhuoltolaki, valtioneuvoston asetus sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.  

Terveystarkastukset ja avoimet vastaanotot: 

Terveystarkastuksissa huomioidaan opiskelijoiden ja perheiden yksilölliset terveyden  edistämisen tarpeet ja pyritään löytämään opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.  

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan opiskelijoita yksilöllisen tarpeen  mukaisesti. Koululääkärin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. 

Terveydenhoitajan avovastaanotto ilman ajanvarausta ma – pe 12-13. Terveydenhoitajan avovastaanotolle hakeudutaan vain silloin, kun kyseessä on AKUUTTI asia, muussa tapauksessa terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee ajanvarauksella ( esim. e-pilleriasiat aina ajanvarauksella ), mieluiten Wilman kautta. 


Psykiatrinen sairaanhoitaja

Osana kouluterveydenhuoltoa toimii psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut.

Psyk.sairaanhoitajan avovastaanotto yhtenäiskoulun ja lukion oppilaille on ma-pe klo 12.00-13.00, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta ns. akuutimman asian vuoksi. Muissa tapauksissa ajanvarauksella mieluiten Wilman kautta, tarvittaessa myös Whatsappin kautta voi tavoitella. Sairaanhoitajan vastaanotto sijaitsee terveydenhoitajan ja kuraattorin huoneiden läheisyydessä. Ajan voivat varata wilman kautta tai puhelimitse opiskelija itse, huoltaja, opiskelijahuolto, koulun muu henkilökunta tai opettajat.  

Psykiatriselle sairaanhoitajalle hakeudutaan, jos opiskelijan mielialaan liittyy erityistä huolta, kuten masennus, syömishäiriöt, ahdistus, univaikeudet, päihteiden käyttö tai muuta vastaavaa. 


Terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja Hanna Pynnöniemi puh. 044 7871376

Kuraattori

Kuraattori ohjaa ja tukee opiskelijaa omaan kehitykseen ja kasvuun liittyvissä kysymyksissä, sekä opiskelumotivaatioon, oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin, poissaoloihin sekä opiskelujärjestelyihin liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan huoltajien, ryhmänohjaajan ja muiden yhteistyötahojen kuten nuorisopalvelujen ja sosiaalitoimiston kanssa.  

Työn tarkoituksena on järjestää opiskelijalle riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja opiskelijoiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. 

Kuraattori Terhi Kangasmäki on tavattavissa koululla: 

Maanantaina ja tiistaina klo 8 -15 ja perjantaisin klo 8 – 14. Yhteydenotot Wilmassa sekä puhelimitse. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä