TVT

CTVT01 Tieto- ja viestintätekniikka

Sisältö - sähköiset oppimisympäristöt ja niiden käyttö
- mobiilisovellukset
- yleisimpien ohjemien käyttö
Tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelijan
- tietoteknisten taitojen hallinta laajenee
- tiedonhaku- ja lähteiden käyttötaidot paranevat
- tekstinkäsittelytaidot kehittyvät
- ohjelmistojen käytön hallinta paranee
Arvioinnin perusteet Suoritusmerkintä.