Saksa

Tavoitteet saksan kielen opiskelussa

B2-oppimäärä (opinnot aloitettu 8. luokalla)

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija
  •  kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.2 (muut kielet) tai B1.1 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

B3-oppimäärä (opinnot aloitettu lukion 1. vuosikurssilla)

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija
  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.
IMG_20181130_153447.jpg