Kansainvälisyyskurssit

KANSAINVÄLISYYSKURSSIT

KANSAINVÄLISYYSKURSSIT

Kansainvälisyys 1 (CKV1)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
 arvostaa kulttuureiden monimuotoisuutta
 on tietoinen omasta kulttuuri-identiteetistään
 ymmärtää eurooppalaista kulttuuriperintöä

Sisältö

Sisältö voi koostua esimerkiksi

 osallistumisesta koulun ystävyyskouluprojektiin Italiassa tai Saksassa
 osallistumisesta muuhun kansainväliseen projektiin
 isäntäoppilaana toimimisesta koulun kansainvälisille vieraille
 projektiin liittyvästä raportista


Kansainvälisyys 2 (CKV2)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tietoisuuttaan eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä
 osaa kommunikoida monipuolisesti myös vierailla kielillä
 pyrkii toimimaan keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamiseksi

Sisältö

Sisältö voi koostua esimerkiksi
 osallistumisesta esim. projektikokoukseen
 osallistumisesta kansainväliselle stipendimatkalle
 projektiin liittyvästä portfoliosta
 projektin aikana tehdystä kirjallisesta tai suullisesta esityksestä
 projektiin liittyvästä musiikkiesityksestä tai muusta tehtävästä

Arviointiperusteet
 Kansainvälisyyskursseja voi suorittaa yhteensä kaksi
 Kurssi voi koostua erillisistä osasuorituksista
 Apulaisrehtori päättää, mitkä osasuoritukset riittävät kokonaiseen kurssisuoritukseen
 Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä