Kirjoittajalinja alkaa syksyllä 2019

Ruoveden lukion kirjoittajalinja

Haaveiletko kirjoittamisen ammattilaisuudesta? Sinustako tulevaisuudessa kirjailija, toimittaja, käsikirjoittaja, bloggaaja tai copywriter?

Ruoveden lukion kirjoittajalinjalla opiskelet lukioaineiden lisäksi luovaa kirjoittamista ja laajalti ammattimaista kirjoittamista. Kirjoittajalinjalla tutkit ja tulkitset kaunokirjallisia ja asiatekstejä sekä syvennät valmiuksia niiden tuottamiseen. Opintoihin sisältyy perehtymistä kirjoittamisen ammattilaisten työhön.

Osana opintoja voit suorittaa myös kirjoittamisen korkeakouluopintoja.

Opiskelupaikkoja on 10 ja alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo 7,5.

  • Hakuaika: 19.2.2019 klo 8.00 12.3.2019
Pääsykoehaastattelujen ajankohta päätetään myöhemmin.

Hakijan tulee toimittaa hakulomake ja peruskoulusta saatu viimeisin todistusjäljennös, josta käy ilmi lisänäyttöön vaadittavat arvosanat. Lomakkeet tulee toimittaa oppilaitokseen 29.3.2019 mennessä. Hakulomake ja lisätiedot www.ruovedenlukio.fi

Valinta tehdään keskiarvon sekä valintahaastattelun ja lisänäytön pisteiden perusteella.