Eläinlääketieteellisen linjan opetussuunnitelma

Kurssikuvaukset

CEL01: Johdatus eläinlääkärin työhön ja tieteen tekemiseen (1 kurssi)
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija monipuolisesti eläinlääkärin ammattiin sekä lisäksi tutustua
tieteen tekemiseen. Vierailuja ja luentoja: vaihdellen ja osanottajien toiveiden mukaan esim. eri
eläinlääkärit (kunnan-, pien-, hevos-, karja-), eläintensuojeluyhdistys/löytöeläinkoti, Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellinen tiedekunta; tiede ja tutkimus: tutkimuksen suunnittelemisen ja tekemisen teoriaa,
tieteelliset artikkelit, viittauskäytäntö, oman tutkimuksen suunnittelu, tutustuminen alan
englanninkieliseen sanastoon.
Suoritustapa: oppimispäiväkirja ja tutkimussuunnitelma, hyv/hyl.


CEL02-CEL04: Laskuharjoitukset (3,5 kurssia)
Kurssin tavoite on vahvistaa opiskelijoiden osaamista erilaisten lasku- ja muiden tehtävien suorittamisessa.
Samanaikaisesti suoritettavien matematiikan-, fysiikan-, kemian- ja biologiankurssien tehtäviin keskittyvät
kurssit, joilla opiskelijatuutorointi niin, että vanhemmat opiskelijat ohjaavat nuorempia. 3 kurssia
suoritetaan osallistuen ja 0,5 tuutoroiden.
Suoritustapa: palautetut tehtävät. hyv/hyl.


CEL05-CEL06: Eläinlääketiede Tartossa (2 kurssia)
Kurssien tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä eläinlääketieteestä ja sen opiskelusta
yliopistossa. Vierailut Tarton maayliopistolle 1. ja 2. vuoden keväällä. Vierailun aikana luentoja ja
harjoituksia.
Suoritustapa: oppimispäiväkirja, hyv/hyl.

CEL07: Varjostus (1 kurssi)
Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille käytännön esimerkkejä eläinlääkärin työstä. Kurssi koostuu
eläinlääkärin työn seuraamisesta 1 viikon ajan joko yhteistyöeläinlääkärin tai muun, esim. kotipaikkakunnan
eläinlääkärin kanssa 1. vuoden jälkeen kesällä.
Suoritustapa: oppimispäiväkirja, hyv/hyl.

CEL08: Biologian työkurssi (1 kurssi)
Kurssin tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä biologisista ilmiöistä ja tukea teorian ja
käytännön välisen yhteyden hahmottamista. Biologian harjoitustöitä vaihdellen ja osanottajien toiveiden
mukaan, esim. hiivan aktiivisuus, kasvatuskokeet/-tutkimukset, fotosynteesitutkimukset, bakteeriviljely,
preparoinnit (esim. kala, lintu, nisäkäs), banaanikärpäsristeytykset.
Suoritustapa: työselostukset, hyv/hyl.

CEL09: Kemian työkurssi (1 kurssi)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kemiallisten ilmiöiden ymmärtämistä ja oppii näkemään
teorian ja kokeellisen työskentelyn välisen yhteyden luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Kurssilla tehdään
kokeellisia laboratoriotöitä pareittain ja ryhmissä. Kokeellisten töiden painotus ihmisen ja eläinten
kemiassa, kuten veren pH –tutkimus, energiaan liittyviä töitä, proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen
kemia, orgaaniset synteesit, lääkekemia: närästyslääkkeen toiminta, aspiriini- ja antibioottisynteesi.
Suoritustapa: osallistuminen laboratoriotöiden tekemiseen, työselostukset ja palautettavat tehtävät, hyv/hyl.


CEL10: Yliopistotyökurssi (1 kurssi)
Yhteistyössä eri yliopistojen kanssa (esim. Helsingin yliopiston metsäntutkimuslaitos, Tampereen yliopiston
bioteknologian koulutusohjelma, Jyväskylän yliopiston kemian laitos), 2. vuoden jälkeen kesällä tai syksyllä.
Suoritustapa: työselostukset ja oppimispäiväkirja, hyv/hyl.


CEL11: Biologian kertauskurssi (0,5 kurssia)
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, hyv/hyl.

CEL12: Kemian kertauskurssi (0,5 kurssia)
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, hyv/hyl.

CEL13: Fysiikan kertauskurssi (0,5 kurssia)
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, hyv/hyl.

CEL14: Matematiikan kertauskurssi (0,5 kurssia)
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, hyv/hyl.

CEL15: Valmennuskurssi (1 kurssi)
Eläinlääketieteellisen, lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen pääsykokeisiin valmistava kurssi,
hyv/hyl.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä