Eläinlääketieteellisen linjan opetussuunnitelma

Opintojaksot

CEL01: Johdatus eläinlääkärin työhön ja tieteen tekemiseen (2 opintopistettä)
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija monipuolisesti eläinlääkärin ammattiin sekä lisäksi tutustua
tieteen tekemiseen. Vierailuja ja luentoja: vaihdellen ja osanottajien toiveiden mukaan esim. eri
eläinlääkärit (kunnan-, pien-, hevos-, karja-), eläintensuojeluyhdistys/löytöeläinkoti, Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellinen tiedekunta; tiede ja tutkimus: tutkimuksen suunnittelemisen ja tekemisen teoriaa,
tieteelliset artikkelit, viittauskäytäntö, oman tutkimuksen suunnittelu, tutustuminen alan
englanninkieliseen sanastoon. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa käsittää monitieteisen ja luovan sekä yhteiskunnallisen osaamisen. Suoritustapa: oppimispäiväkirja ja tutkimussuunnitelma, hyv/hyl.


CEL02-CEL04: Laskuharjoitukset (4 opintopistettä)
Opintojaksojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden osaamista erilaisten lasku- ja muiden tehtävien suorittamisessa. Samanaikaisesti suoritettavien matematiikan-, fysiikan-, kemian- ja biologiankurssien tehtäviin keskittyvät kurssit, joilla opiskelijatuutorointi niin, että vanhemmat opiskelijat ohjaavat nuorempia. 3 kurssia
suoritetaan osallistuen ja 0,5 tuutoroiden. Suoritustapa: palautetut tehtävät. hyv/hyl.


CEL05-CEL06: Eläinlääketiede Tartossa (4 opintopistettä)
Opintojaksojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä eläinlääketieteestä ja sen opiskelusta
yliopistossa sekä tutustuttaa ja lisätä opiskelijoiden valmiuksia eläintenhoidossa. Vierailut Tarton maayliopistolle 1. ja 2. vuoden keväällä. Vierailun aikana luentoja ja harjoituksia. Vaihtoehtoinen vierailupaikka muun muassa SASKY Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kokemäellä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksoissa käsittää globaali- ja kulttuuriosaamisen sekä monitieteisen, luovan ja yhteiskunnallisen osaamisen. Suoritustapa: oppimispäiväkirja, hyv/hyl.


CEL07: Varjostus (2 opintopistettä)

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännön esimerkkejä eläinlääkärin työstä. Kurssi koostuu
eläinlääkärin työn seuraamisesta 1 viikon ajan joko yhteistyöeläinlääkärin tai muun, esim. kotipaikkakunnan
eläinlääkärin kanssa 1. vuoden jälkeen kesällä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa käsittää monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen. Suoritustapa: oppimispäiväkirja, hyv/hyl.


CEL08: Biologian opintojakso (2 opintopistettä)
Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä biologisista ilmiöistä ja tukea teorian ja
käytännön välisen yhteyden hahmottamista. Biologian harjoitustöitä vaihdellen ja osanottajien toiveiden
mukaan, esim. hiivan aktiivisuus, kasvatuskokeet/-tutkimukset, fotosynteesitutkimukset, bakteeriviljely,
preparoinnit (esim. kala, lintu, nisäkäs), banaanikärpäsristeytykset. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa käsittää monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen. Suoritustapa: työselostukset, hyv/hyl.


CEL09: Kemian opintojakso (2 opintopistettä)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kemiallisten ilmiöiden ymmärtämistä ja oppii näkemään
teorian ja kokeellisen työskentelyn välisen yhteyden luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Opintojaksolla tehdään
kokeellisia laboratoriotöitä pareittain ja ryhmissä. Kokeellisten töiden painotus ihmisen ja eläinten
kemiassa, kuten veren pH –tutkimus, energiaan liittyviä töitä, proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen
kemia, orgaaniset synteesit, lääkekemia: närästyslääkkeen toiminta, aspiriini- ja antibioottisynteesi. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa on kytketty kemian laaja-alaiseen osaamiseen sekä vuorovaikutusosaamisen osalta tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointiin ja suunnitteluun yhteisöllisesti pareittain tai pienryhmässä. Suoritustapa: osallistuminen laboratoriotöiden tekemiseen, työselostukset ja palautettavat tehtävät, hyv/hyl.


CEL10: Yliopisto-opintojakso (2 opintopistettä)
Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä teorian ja käytännön yhdistämisessä laboratorioharjoituksissa sekä saada käytännön kokemusta korkeakouluopinnoista. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä eri yliopistojen kanssa (esim. Helsingin yliopiston metsäntutkimuslaitos, Tampereen yliopiston
bioteknologian koulutusohjelma, Jyväskylän yliopiston kemian laitos), 2. vuoden jälkeen kesällä tai syksyllä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa käsittää monitieteisen ja luovan osaamisen. Suoritustapa: työselostukset ja oppimispäiväkirja, hyv/hyl.


CEL11: Biologian kertausopintojakso (1 opintopiste)
Opintojakson tavoitteena on kerrataan biologian opintojaksojen keskeiset sisällöt. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa käsittää eettisyyden ja ympäristöosaamisen. Suoritustapa: hyv/hyl.


CEL12: Kemian kertausopintojakso (1 opintopiste)

Opintojakson tavoitteena on kerrataan kemian opintojaksojen keskeiset sisällöt. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa on kytketty kemian laaja-alaiseen osaamiseen. Suoritustapa: hyv/hyl. 


CEL13: Fysiikan kertausopintojakso (1 opintopiste)
Opintojakson tavoitteena on kerrataan fysiikan opintojaksojen keskeiset sisällöt. Opintojaksolla kerrataan mekaniikkaa, sähköä, sähkömagnetismia, lämpöoppia, aaltoja, aineen rakennetta, ydinfysiikkaa.
Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa on kytketty fysiikan laaja-alaiseen osaamiseen. Suoritustapa: hyv/hyl.


CEL14: Matematiikan kertausopintojakso (1 opintopiste)
Opintojakson tavoitteena on kerrataan matematiikan opintojaksojen keskeiset sisällöt. Opintojaksolla kerrataan 
yhtälön muodostamista, lausekkeiden käsittelyä, prosenttilaskua, erilaisia yhtälöitä ja -ryhmiä, geometriaa, analyyttistä geometriaa, trigonometriaa, vektoreita, derivaattaa ja sen sovelluksia, integraalia ja sen sovelluksia.
Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa on kytketty matematiikan laaja-alaiseen osaamiseen. Suoritustapa: hyv/hyl.


CEL15: Pääsykoevalmennusksen opintojakso (2 opintopistettä)
Opintojakson tavoitteena on valmistaa opiskelijoita SAT subject biology-M -kokeeseen, joka toimii pääsykokeena Tarton maayliopiston eläinlääketieteelliseen koulutusohjelmaan, tai vaihtoehtoisesti valmistaa opiskelijoita Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Opintojaksolla suoritetaan kokeeseen valmistavia tehtäviä ja harjoituksia sekä kerrataan aiheeseen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Laaja-alainen osaaminen opintojaksoissa käsittää globaali- ja kulttuuriosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen. Suoritustapa: hyv/hyl.CEL16: Anatomia I (2 opintopistettä)

Opintojakson tavoitteena on varmistaa, että opiskeilja saa pääpiirteisen käsityksen anatomisista tasoista sekä oppii tunnistamaan ja nimeämään eläimen luita ja niveliä (mallieläiminä koira ja hevonen). Opintojaksolla käsitellään anatomisia suunntia ja tasoja, koiran ja hevosen luustoa sekä nivelistöä.  Laaja-alainen osaaminen opintojaksoissa käsittää monitieteisen ja luovan osaamisen. Suoritustapa: hyv/hyl.


CEL17: Anatomia II (2 opintopistettä)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii nimeämään mm. eläimen lihaksia ja verisuonia (mallieläiminä hevonen ja koira). Opintojaksolla käsitellään eläimen lihaksistoa, ruuansulatuselimistöä,  hengityselimistöä, virtsa- ja sukuelimiä sekä verenkiertoelimistöä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksoissa käsittää monitieteisen ja luovan osaamisen. Suoritustapa: hyv/hyl.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä