Eläinlääketieteellinen painotuslinja

Eläinlääketieteellinen painotuslinja

Ruoveden lukion eläinlääketieteellinen painotuslinja valmentaa jo lukioaikana eläinlääkärin opintoihin. Linja sopii myös lääketieteellisiin opintoihin aikoville. Osana lukio-opintoja järjestetään eläinlääketieteellisiin ja lääketieteellisiin opintoihin ohjaavaa ja valmentavaa opetusta.

Eläinlääketieteelliselle painotuslinjalle otetaan vuosittain enintään 12 opiskelijaa. Hakuvaatimuksena on perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvona vähintään 8.0.

Valinta linjalle tapahtuu painotusaineitten numeroiden ja motivaatiotasoa mittaavan pääsykoehaastattelun perusteella.

Painotusaineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja englanti, joista vähintään kolmessa aineessa tulee olla kiitettävä (numero 9 tai 10) arvosana viimeisessä saadussa todistuksessa.

Osa eläinlääketieteellisen painotuslinjan opintoja voidaan mahdollisesti lukea hyväksi virolaisen Tarton yliopiston kansainvälisissä eläinlääkäriopinnoissa. Parhaillaan selvitetään syksyllä 2018 aloitettavien lukioaikaisten eläinlääkäriopintojen sisältöä ja laajuutta.

Eläinlääketieteelliselle painotuslinjalle haetaan yhteisvalinnassa. Koululle toimitetaan erillinen hakulomake täytettynä ja kopio viimeisestä saadusta todistuksesta, josta käyvät ilmi painotusaineiden arvosanat. Kutsu mahdolliseen valintakoehaastatteluun lähetetään maalis-huhtikuussa.

Hakulomake ohjeineen julkaistaan ennen yhteisvalinnan alkamista helmikuussa.