Esports - elektronisen urheilun painotuslinjan opintosuunnitelma

eSports RCES

Opintojaksot

RCES01: Liikunta hyvinvoinnin tukena (opintopisteet 2)


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja jaksamiselle ja että hän tutustuu
erilaisiin liikuntamuotoihin. Opintojaksolla liikutaan monipuolisesti yhdessä ja yksin sekä luodaan kokemuksia fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osaamisesta liikunnan avulla. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa hyvinvointiosaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnin perustana e-urheilussa ja vuorovaikutusosaamisen osalta yhteistyötaitojen kehittämisen merkityksen liikunnan avulla. Opintojaksolla liikutaan matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti ryhmän ja yksittäisten opiskelijoiden lähtökohdat ja toiveet huomioiden. Opintojakson arviointi suoritettu/hylätty.

 

RCES02: Fyysisen harjoittelun perusteet (opintopisteet 1)


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
tutustuu fyysisen harjoittelun osa-alueiden (nopeus, koordinaatio, liikkuvuus, kestävyys, voima) harjoittamisen perusteisiin. Opintojaksolla suoritetaan erilaisia fyysisiä harjoituksia e-urheilun näkökulmasta. Opintojakson arviointi suoritettu/hylätty. 

RCES03: E-urheilijan terveys ja hyvinvointi (opintopisteet 2)

 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää terveyttä, harjoittelua ja palautumista tukevaa tietoa ja ymmärtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tavoitteellisen pelaamisen yhteyden. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa menestymisensä tiellä olevia haasteita ja pyrkii "voittamaan" niitä mahdollisuuksiensa mukaan. Opintojaksolla pohditaan omia elämäntapoja ja valintoja sekä arvioidaan muutostarvetta ja muutoksen toteuttamista. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa kytkeytyy terveystiedon laaja-alaiseen osaamiseen hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen, monitieteisen, luovan ja yhteiskunnallisen osaamisen, eettisyyden ja ympäristöosaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen osalta. Opintojakson arviointi kytkeytyy terveystiedon arviointiin.


RCES04: Kuntovalmennuksen perusteet (opintopisteet 2)

 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää hyvän fyysisen kunnon merkityksen menestykselle e-urheilussa ja harjaantuu kehittämään tavoitteellisen kilpapelaamisen näkokulmasta keskeisiä fyysisen kunnon osa-alueita. Lisäksi tavoitteena on että hän tutustuu harjoitusohjelman laadintaan yhdessä opettajan/valmentajan kanssa sekä kehittää yhteistyö- ja strategiataitojaan. Opintojaksolla harjoitellaan fyysisiä kunto-ominaisuuksia e-urheilun vaatimukset huomioiden ja laaditaan oma harjoituspäiväkirja, seurataan ja analysoidaan sitä. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa vuorovaikutustaitojen osalta tarkoittaa yhteistyötaitojen harjoittelua joukkuelajeissa. Opintojakson arviointi suoritettu/hylätty. 
 

 

RCES05: Yrittäjyys e-urheilussa (opintopisteet 1)

 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yrittäjyyden, brändin luomisen ja mainonnan merkityksiä e-urheilussa. Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyden perusteisiin, brändin luomiseen sekä mainontaan e-urheilussa. Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa yhteiskunnallisen osaamisen osalta tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää yrittäjyyden osaksi yhteiskuntaa, ja sisäistää mainonnan vaikutuskeinot. Globaali- ja kulttuuriosaamisen osalta sitä, että hän ymmärtää e-urheilun merkityksen osaksi urheilukulttuuria. Opintojakson arviointi suoritettu/hylätty. 


RCES06: Kilpapelaaminen 1 (opintopisteet 2) 


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu kilpapelaamisessa.

RCES07: Kilpapelaaminen 2 (opintopisteet 2)

 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kilpapelitaitojaan.

 

 

 


 

 
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä