Ruoveden lukio

Ajankohtaista

HISTORIANOPETTAJA SOFIA HYÖTYLÄISELLE KAHDEN VUODEN APURAHA KONEEN SÄÄTIÖLTÄ!

Ruoveden lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Sofia Hyötyläinen on saanut työparinsa kanssa Koneen säätiön kahden vuoden osa-aikaisen apurahan ja Otavan kertaluontoisen apurahan historiaa ja äidinkieltä yhdistävään oppikirjaan.

Tarkoituksena on tuottaa innovatiivinen oppikirja suomea toisena kielenä opiskeleville yläkoululaisille, joille suomenkieliset sisällöt ovat vielä kovin haasteellisia. Kirjan avulla eriyttäminen ja oppiaineiden yhdistely on helpompaa.

Ruoveden lukio onnittelee lämpimästi Sofiaa!

Simo Sinervo
Rehtori

Urheilun lajivalmennuskurssit laajenevat syksyllä: jääkiekkoa, pesäpalloa ja eSportsia eli elektronista urheilua

Sasky koulutuskuntayhtymän alaisuuteen siirtyneessä Ruoveden lukiossa panostetaan nyt myös urheiluvalmennukseen. Lukio on toiminut ratsastuspainotteisena vuodesta 1999 alkaen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman urheilulajin lajivalmennukseen ammattivalmentajien ohjauksessa. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman urheilulajin harjoittelua lukio-opintojen ohessa. Lajivalmennus eriytetään kunkin opiskelijan yksilöllisen kehitystason mukaisesti. Lajivalmennus on painottunut kuluvana lukuvuotena paikallisiin vahvoihin lajeihin jääkiekkoon ja pesäpalloon ja kunto- ja terveysliikuntaan.

Syksyllä 2018 alkaa eSports elektroninen urheilu.

Lajivalmennuskurssien keskeisenä sisältönä on opiskelijoiden valitsemien liikuntalajien ja monipuolisten liikuntataitojen harjoittelu sekä fysiikkaharjoitukset, nopeus- ja voimavalmennus.

Lajivalmennuskurssit luetaan osaksi lukio-opintoja. Kurssit toteutetaan varsinaisen koulupäivän ulkopuolella aamuisin ennen lukujärjestyksen mukaisen koulupäivän alkamista ja iltapäivisin lukujärjestyksen mukaisen koulupäivän päätyttyä.