Tervetuloa Ruokolahden Peda.net-sivuille!

Oppiminen ja koulutus

Oppiminen-etusivu.jpg

Päivähoito

Ruokolahdella päivähoitopalveluja käyttää keskimäärin 170 lasta vuosittain. Päivähoitoa järjestetään Ruokolahden päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajia työskentelee Rasilan, Salosaaren, Huhtasenkylän alueilla.

Kunnassa toimii varhaiskasvatuksen moniammatillinen työryhmä, (VAMO). Ryhmän tehtävänä on koordinoida ja tukea lasten ja perheiden hyvinvointia sekä tehdä yhteistyötä. VAMO-ryhmään kuuluu mm. varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja, lastenneuvolan lääkäri ja terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, varhaiskasvatuspäällikkö ja päivähoidon henkilökuntaa.

Koulut

Kunnassa toimii kolme perusopetusta antavaa koulua. Kirkonkylän koulussa opiskellaan luokilla 1 - 9, johon hallinnollisesti kuuluu myös 1 - 3 luokkien opetusta antava Vaittilan yksikkö Salosaaressa. Kyläkouluja on kaksi: Huhtasenkylän ja Virmutjoen koulut, joissa järjestetään opetusta vuosiluokille 1 - 6.

Kansalaisopisto

Ruokolahden kansalaisopisto tarjoaa kaikille ikäryhmille yleissivistävää opetusta tukien ihmisen henkistä ja fyysistä vireyttä sekä paikkakunnalla viihtymistä. Ruokolahden kansalaisopisto tarjoaa myös taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa.