Saukonsilmu

Koululaisten hoito päiväkodissa

Saukonsilmussa hoidetaan esiopetusikäiset varhaiskasvatuslain mukaisesti. Myös asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan.
1. ja 2. luokkalaisten hoito päiväkodissa on muuttunut maksulliseksi palveluksi 1.8.2018 alkaen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Kunta perii hoidosta kiinteän 145 euron maksun, joka ei ole sidoksissa tuntiportaikkoon eikä tulotietoihin.

Kesä-heinäkuun aikana (lomakuukausilta) kouluikäisiltä perittävä maksu on 289 €. Maksu ei ole sidoksissa tuntiportaikkoon eikä tulotietoihin.

Lisätietoja tarvittaessa antaa Minna Härkönen 044-7159 731, minna.harkonen@ristijarvi.fi

Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen toimikaudelle 2019-2020

VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN
HAKEMINEN
RISTIJÄRVEN KUNNASSA

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. Mikäli lapsen hoidon tarve aiheutuu huoltajan työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä se ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta. Mikäli toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona, on lapsella oikeus varhaiskasvatuspaikkaan 20 h viikossa.

Haku toimikaudelle 2019-2020 tapahtuu 21.3-11.4.2019 välisenä aikana. Varhaiskasvatuspalveluja tänä toimikautena käyttäville perheille jaetaan oma lomake päiväkodilla.

Hakemuksia liitteineen saa
Yhteispalvelupisteeltä, www.pedanet.fi/ristijarvi -sivustolta sekä päiväkodilta ja kunnan sivujen lomakkeet osiosta.

Hakemusten palautus joko postitse Aholantie 28, 88400 Ristijärvi, Yhteispalvelupisteelle
yhteispalvelu@ristijarvi.fi tai päiväkodille suoraan.
Yksityisillä perhepäivähoitajilla on ilmoitusvelvollisuus.

RISTIJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSPALVELUT/ VARHAISKASVATUS
Minna Härkönen, varhaiskasvatusvastaava
minna.harkonen@ristijarvi.fi, 044-7159 731


Saukonsilmu

Päiväkoti Saukonsilmu toimii väliaikaisissa tiloissa osoitteessa AHOLANTIE 28 (Ristijärven Keskuskoulu)
Päiväkodissamme toimii kaksi ryhmää, Silmut (0-3 -vuotiaiden ryhmä) ja Saukot (3-5 -vuotiaiden ryhmä).
Saukkojen ryhmässä myös koululaisten aamu- ja vuorohoito.

Päiväkoti on pääsääntöisesti auki ma-pe klo 6.30-17.00, mutta järjestämme tarvittaessa myös vuorohoitoa.


Henkilökunta

Silmujen henkilökunta toimikaudella 2019-2020
Silmujen p. 044-7159 364
Klemetti Sanna, varhaiskasvatuksen opettaja
p. 044-7159 740
Heikkinen Tuija, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Kaartinen Salla, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tolonen Jaana, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja


Saukkojen henkilökunta
Saukkojen p. 044-7159 234, 044-7159 365
4 vuotiaat:
Härkönen Minna, varhaiskasvatus vastaava, varhaiskasvatuksen opettaja
p. 044-7159 731
Karhu Tuula, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tervonen Tiinakaisa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (3.10.19 alkaen)

viskarit:
Pulkkinen Outi, varhaiskasvatuksen opettaja
Siivikko Anna, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Päiväkotiapulainen/ ryhmäavustaja
Lappalainen TuijaVarhaiskasvatuksen lomakkeita

Varhaiskasvatuksen linkkilista