Uva

Uva-Päällysmäki-Peuravaara-Tolosenjoki

Uvan kylä sijaitsee Ristijärven pohjoisimmassa nurkassa rajautuen Hyrynsalmen, Puolangan ja Paltamon kuntien rajoihin. Uvan koulu toimi vuosina 1925-1994. Koulu purettiin 2000-luvun alkupuolella. Uvan koulu sai alkunsa koulupiirijaolla, jonka Ristijärven kuntakokous hyväksyi 17.2.1901. Oppivelvollisuus tuli voimaan 1.8.1921, joka aloitti koulujen rakentamisen syrjäkylille. Koulutaloon tuli kaksi opettajien asuntoa, luokka, alakoulun käsityöluokka ja koulukeittolatilat vuonna 1925. Koivumäen Jaakko Heikkiselle annettiin työksi tehdä 35 pulpettia Uvan kouluun vuonna 1924. Toivo Komulainen, Liisi Komulainen, Eino ja Eeva Sallinen, Pentti ja Tuovi Pekkarinen, Olavi ja Vuokko Rehn, Seppo ja Marja-Liisa Salko sekä Jussi ja Liisa Joensuu olivat pisimpiä aikoja opettajina. Viimeinen Uvan koulun johtajaopettaja oli Irma Ronimus.


Uvalla on kulkenut monenlaisia yrittäjiä kauppaamassa tuotteitaan milloin hyvällä ja milloin huonolla menestyksellä. Ensimmäisiä kulkukauppiaita ovat mahtaneet olla niin kutsutut laukkuryssät, jotka kulkivat kauppaamassa monenlaista tavaraa kukin omanlaisestaan nyytystä. Sen jälkeen kulkivat vielä karjalaiset. Kaupustelijan kulkureitti järven takana oli useinkin Karppalan kautta Tolosenjoelle ja siitä eteenpäin Puolangan suuntaan. Karhuahoon perustettiin kauppa mahdollisesti vuonna 1947. Karhuahon kauppa sai alkunsa, kun Pellonpään Heikki oli savotassa kymppinä ja toi Kallelle tehopakkauksia savottalaisille jaettavaksi. Karhuahon kaupanteko jatkui kauppa-autojen alkuun saakka vuoteen 1960. Tervolan taloon avasi heti sotien jälkeen vuonna 1948 liikkeensä Kainuun Osuusliike, eli kansan suussa Osula. Osuusliikkeen myymälänhoitajina Tervolassa kerkesivät toimia Reino ja Tauno Pyykkönen, Veikko Karjalainen, Iivari Leinonen, Viljo Karjalainen, Tauno Korhonen, Aarne Sirviö, Pentti Manninen, Hemmi Kettunen ja Kauko Moilanen. Vuonna 1959 Osuusliike siirtyi Varjolaan, jossa se toimi vuoteen 1970. Kivimäessä aloitettiin kauppa vuonna 1954 V. Leinosen jakamina Leinosen taholta tulleesta aloitteesta. Vuonna 1969 kauppa ja kirjanpito lopetettiin. Tolosenjoen Samuli Suutari piti omaa kauppaa talossaan mahdollisesti vuosina 1921-1926. Väisälän kauppa toimi 1920-1930 luvun taitteessa. Sitä pitivät Johannes ja Iida Oikarinen. Ilmari ja Rauha Jokelainen perustivat vuonna 1948 kaupan Ahon taloon. Kaupanpito loppui vuonna 1952.


Tekijät: Mika Moilanen, Kalle Korva ja Teemu Pääkkö.


Lähteet: Uva kolmen kirjaimen kylä

Ristijärven kunnan koululaitos 1896-1986 Eero Oikarinen