Pihlajavaara-Möttölänniemi

Pihlajavaara-Möttölänniemi

Pihlajavaaran kansakoulu

Pihlajavaaran koulussa ensimmäisenä opettaja toimi Hilja Turunen 1938 loppuun, jolloin erosi sairauden takia. Viimeisinä vuosina hänen virkaansa hoitivat viransijaiset. Niilo Siljola oli opettajana 1941- 46, mutta sodan takia virkaa hoitivat suurimman osan ajasta muut opettajat.

Tuliniemen opettajista tuli kansakouluntarkastaja komentamaan Hiisijärvellä lv. 1941-42 Taisia Kortelainen ja lv. 1943-44 Suoma Tuomi. Niilo Siljolan muutettua Paltamoon tuli opettajaksi Kristi Mäkeläinen vuosiksi 1946-50 Pihlajanvaaralla. Koulu toimi lainatiloissa vuoteen 1949. Jouluksi 1950 koulu muutti uuteen rakennukseen. Rakentaminen ei onnistunut aivan odotusten mukaisesti, sillä koulun vuosikertomuksessa toistuu mainintoja koulun huonosta kunnosta: 1951 uudet koulun rakennukset, osittain keskeneräiset, jälkityöt suorittamatta, täytteet lahoittivat seiniä muutamissa huoneissa. Kaivo vedetön. Jälkikorjaukset tekemättä. Alakerran luokat olivat erittäin kylmät, vielä 1962 kertomuksessa mainitaan opettajien kylmät keittiöt, korjaus välttämätön. Pieniä korjauksia ja maalauksia suoritettu vuosien kuluessa, mutta hyvää rakennusta Pihlajavaaran koulusta ei tullut. 1970 oppilasmäärä oli laskenut niin pieneksi, että kunnassa tuli esille koulupiirin yhdistäminen kirkonkylän piiriin. Kansakoulun lautakunta käsitteli asiaa helmikuussa 1971 ja teki jo seuraavassa kuussa ohjesäännön muutosesityksen. Kunnanvaltuusto käsitteli asian nopeasti, ja kun kouluhallitus vahvisti ohjesäännön muutoksen, Pihlajavaaran kansakoulu lakkautettiin 31.7.1971. Opettaja Marketta Tikanmäki siirrettiin kirkonkylän kansakoulun opettajaksi. Toinen opettaja, Väinö Tauru, oli virassa väliaikaisena, joten hän ei ollut oikeutettu siirtoon.

Jatkokouluopetuksen tehostamisen yhteydessä Pihlajanvaaran koulusta tuli kurssien pitopaikka. Kurssimuotoinen talousopetus aloitettiin syksyllä 1951 ja jatkui keskusjatkokoulun perustamiseen saakka. Oppilaat olivat majoitettuina koululle, jossa metsäkurssi myös järjestettiin. Myöhemmin keskusjatkokoulun maatalousharjoittelijat, jotka työskentelivät vuorollaan vanhainkodissa, olivat majoituksessa koululla.

Tekijät: Juha Määttä, Manu Mäkeläinen, Aapeli Korpela