Hiisijärvi

Hiisijärvi

Hiisijärven koulun tiedot: Hiisijärven kansakoulun rakennukset tarjottiin urakalla tehtäväksi, ja alimman tarjouksen tekijä

Frans Mikkonen sai työn 170.000 markalla. Vuonna 1935 koulu vuorattiin, maalattiin ja pahvitettiin sisältä. Asuntola rakennettiin vuonna 1950. Urakoitsijana toimi Veikko Kaikkonen Kajaanista, joka kuitenkin teki konkurssin. Peruskorjaus tehtiin vuonna 1962, jolloin tehtiin lämpökeskus ja vesijohdot sekä toisen opettajan asunto. Koulu alkoi elokuun 20. päivänä 1930. Rakennukset ehtivät valmiiksi.Taulua ei ollut, joten piirrettiin liiduilla lattialle. Koulukalusto puuttui kokonaan. Oppilaat istuivat rivissä luokan lattialla.

Tunnin lopulla oli ajauduttu aivan luokan perälle, ja

välitunnilla vahtimestari luuttusi lattian puhtaaksi numeroista ja kirjoituksista. Vihkiäisjuhlassa tervehdyspuheen piti Antti Härkönen ja itse vihkimisen toimitti Eino Seppo. Tilaisuuden päätti Maamme-laulu. Oppilaita oli 6-16. Opettajia olivat Martta Uotila, Eeva Saarelainen, Laila Hartikka, Taisia Kostialainen, Suoma Tuomi, Niilo Sijola ja Eine Pulkkinen.

Hiisijärveläisetkin joutuivat pitkään kärsimään kolmen peninkulman koulumatkasta Kirkonkylän kansakouluun.

Vajaalla peninkulmalla matka lyhentyi Pyhännän koulun perustamisen jälkeen. Kuitenkin he olivat huomattavasti paremmassa asemassa kuin mustavaaralaiset ja salokyläläiset, koska olivat saaneet maantien lähettyville Ristijärvi-Sotkamon-tien valmistuttua vuosisadan alussa.

Kouluhalukkuus lienee ollut hiisijärveläisillä muita suurempi, koska he ensimmäisinä puuhasivat koulua kylälleen. Se ei silloin toteutunut, kuten aikaisemmin on kerrottu.

Hiisijärvi purkautui vuonna 1760. Homma lähti ihan käsistä, koska miehet jättivät veden yöksi valumaan.


Tekijät: Mikael Karhu, Jesse Oikarinen ja Aatu Pulkkinen